• Ne. okt 1st, 2023

Jožo Urban: „Poézia je spôsob života“

literarny-zvolen-2011
Marcel Palonder zahral nielen na klavíri. Foto: Monika Necpálová.

Zvolen – mesto literátov – bol prístavom rodinnej nehy aj pre legendárneho spisovateľa. Jeho meno je dodnes späté s celoštátnou súťažou Literárny Zvolen, ktorá otvára brány k úspechu mladým autorom. A niekedy aj k úspechom životným. On si tu našiel manželku.

S priaznivcami slova sme sa zišli v literárnej kaviarni. Piatkový podvečer v čitárni Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra mal zvučný leitmotív: Jožo Urban. Ikona básnického neba. Memento poézie.

Meno Jožo Urban sa s Literárnym Zvolenom spája oprávnene. Legendárny textár sa objavil kedysi dávno na prvom ročníku celoštátnej súťaže ako porotca. Najskôr mu učarovala jedna z prítomných dám a napokon po svadbe aj pokojný chod mesta pod Pustým hradom. Hoci už nie je medzi nami, kvalitu textov súčasnej populárnej hudby možno merať jeho „Vodou, čo nás drží nad vodou“.

Svoje myšlienky venoval začínajúcim tvorcom v diele „Utrpenie mladého poeta“. Narodenie dcérky bolo zas podnetom k písaniu rozprávok. „Jozef Urban, autor knihy Dobrodružstvá vranky Danky, sa s kopu deťúreniec stretol kedysi na pôde zvolenskej knižnice,“ ozrejmila riaditeľka knižnice Milota Torňošová, keď otvorila 14. októbra dvojdňovú slávnosť vyhodnotenia súťaže Literárny Zvolen 2011.

Na Jozefa Urbana si zaspomínali hostia – spisovateľ Marián Bančej, básnik Ondrej Kalamár, spevák Marcel Palonder a vydavateľ Štefan Berdis. Z úst Maroša Bančeja odzneli slová Urbanovej básne „Zlaté časy“. Symbolicky, veď Jožo by iste povedal, že my práve teraz žijeme zlaté časy. „Posedenie s Jožom nebolo nikdy o jalových rečiach. Naopak bolo vždy zážitkom,“ vyjadril sa Bančej o kolegovi, s ktorým dlhé roky brázdil literárne chodníčky v časopise Dotyky. „Jožo bol úplne normálny človek,“ usmial sa Marcel Palonder a pokračoval: „Bol agresívne zanietený. Bolo na ňom krásne, že sa vedel hádať o každé slovíčko.“

Tohtoročný Literárny Zvolen sa niesol pod jeho mottom: „Poézia je spôsob života.“ Avšak ešte dominantnejšie v príjemnej atmosfére kníh a jesene zaznievalo kamarátstvo. V literárnej kaviarni sme si vypočuli ukážky z novej knihy Maroša Bančeja „Jozef Urban: Zúrivo, nežne svoj…“, v ktorej si kamaráti a kolegovia zaspomínali na vynikajúceho publicistu a básnika. V podaní Marcela Palondera odznela jedna z najznámejších melódií „Kým nás máš“ (pozn. red. text: Jožo Urban, hudba: Juraj Burian, spev: Marcel Palonder, Eurovízia 1996, Nórsko-Oslo).

A čo napokon spája priateľov pera? Láska k litere alebo tvorivý duch, čo si cez biele stránky kamarátov hľadá? Veď azda každý, čo sa odváži svoje riadky svetu ukázať, verí v odozvu laikov i zanietených. Nech teda všetkým odvážlivcom vedie pri písaní ruku neviditeľná múza…

Fotografie

Článok: Monika Necpálová