• So. apr 1st, 2023

Stretnutie Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi. 2.časť

obcianska-iniciativa-zvolen-zapad-3
Sanja Nikolov. Foto: ZV-podujatia. 

V druhej časti článku sa budem venovať zvyšným pálčivým témam, ktoré boli prerokované v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ, na akcii Stretnutie Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi.

Igor Kočiš udelil slovo Ivete Rybárovej, aby ozrejmila všetkým prítomným v sále, čo všetko sa udialo a podarilo dosiahnuť od marca minulého roka v rámci Občianskej iniciatívy. V úvode povedala, že úspech prišiel aj vďaka ľuďom, ktorí k nemu prispeli svojimi podnetmi a pripomienkami. Iniciatíva združuje 13 000 ľudí, prítomným, ktorých bolo na akcii pomenej sa za účasť poďakovala.

V ďalšej časti svojho prejavu sa viac-menej kriticky vyjadrila k písomným vyjadreniam od kompetentných úradov pri riešení problémov.

Nasledovala pochvala za úspešnú minuloročnú akciu Deň sídliska a zároveň oznámila, že tohtoročný, už  4 ročník tejto akcie sa bude konať 16.6.2012. Zároveň vyzvala prítomných, aby v tento deň odložili svoju prácu v záhradkách a prišli sa zabaviť.

Spomenula aj urbanistickú štúdiu, ktorá bola po dlhých rokovaniach nakoniec aj na Mestskom zastupiteľstve prijatá a do ktorej boli zapracované vo veľkej časti aj pripomienky občanov.

V poslednej téme sa Iveta Rybárová venovala kauze autoumyváreň versus polyfunkčná stavba Rusticana. Viac informácii o tejto problematike má viceprimátorka mesta Zvolen a ako kompetentnej osobe jej bolo udelené slovo.

Potom Igor Kočiš uviedol najpálčivejší problém, ktoré má toto sídlisko a tým sú psy. Predtým, než sa mikrofónu ujal Michal Nichta, jeden zo zakladajúcich členov združenia Psíčkari-ZV, objasnila Sanja Nikolová, že psíčkarov treba rozdeliť na dobrých a zlých. Ozrejmila, že dôvod na spoluprácu s týmto združením bol ten, aby sa ku kultúre doviedli tí, ktorí ju nemajú v sebe.

Michal Nichta informoval prítomných o združení, o dôvodoch jeho založenia a predstavil seba a Luciu Dvorskú ako zakladajúcich členov. Ako ďalej uviedol, neskôr sa k nim pridala Zlatka ŤapušíkováJanka Lalíková zastáva post veterinárky a cvičiteľky zároveň.

Michal Nichta spomenul aj tézy, ktorými je potrebné sa zaoberať a venovať im dostatok pozornosti.

O plánoch a cieľoch združenia následne fundovane porozprávala Lucia Dvorská. Uviedla, že je potrebné venovať sa prevýchove psíčkarskej komunity. Je potrebné sa zamerať na nezodpovedných psíčkarov. Naplánovaná je aj kampaň, ktorou by chceli upozorňovať občanov, že čistota je veľmi dôležitá nielen pre obyvateľov sídliska ale pre všetkých ľudí. Za najväčší problém sa považuje neodstraňovanie exkrementov psov a ich špinenie do pieskovísk.

Druhým cieľom združenia je zriadenie priestoru na voľný pohyb psov, ktorý by bol nielen oplotený, ale aj označený značkou. Lucia Dvorská ozrejmila aj to, že samotné oplotenie by prispievalo k pohode okoloidúcich ľudí, ktorí sa psov boja alebo im ich prítomnosť vadí.

Okrem týchto priorít by chceli nadviazať užšiu spoluprácu s Mestskou políciou. Naďalej by chceli pokračovať v už začatej spolupráci s útulkami a stanicami v Banskobystrickom kraji.

K slovu sa následne dostala Zlatka Ťapušíková. Predstavila prítomným aktivity, ktorým sa v poslednom období venovali. Vyzdvihla najmä pravidelné cvičenie poslušnosti psov pod vedením skúsenej cvičiteľky a veterinárky Janky Lalíkovej, v priestoroch za autoservisom pri rieke Hron.

Z väčších akcií spomenula Deň s útulkáčom, Mikuláš v karanténnej stanici a prednášku na pôde tunajšej základnej školy. O tejto prednáške povedala pár slov riaditeľka ZŠ Ľubica Tomčíková.

V tretej časti článku vám okrem videozostrihu z tejto akcie ešte tento týždeň napíšem o búrlivej diskusii, počas ktorej zazneli zaujímavé reakcie a návrhy ľudí na danú problematiku. Prinesiem aj témy, ktorým sa venovali prítomní v závere akcie.

Článok, foto a video: Ján Števonka