• Ut. feb 7th, 2023

Stretnutie Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi. 3.časť

obcianska-iniciativa-zvolen-zapad
Lucia Dvorská a Zlatka Ťapušíková. Foto: Ján Števonka.

V predchádzajúcom článku sme si predstavili Občianske združenie Psíčkari-ZV a v tomto článku sa budem venovať rôznym návrhom na riešenie problémov psíčkarov ale i názorom zástupcov mesta na túto problematiku.

Po riaditeľke Tomčikovej si zobral slovo Igor Kočiš, ktorý vyzval prítomných v sále, aby sa vyjadrili k danej problematike. Rozprúdiť živú diskusiu sa mu napokon podarilo.

Prvý sa ujal slova Ing. Jozef Szekan, ktorý položil priamu otázku členovi združenia – či dané plochy (venčoviská) sú tie, ktoré sú momentálne vyčlenené na venčenie psov, alebo je na to určený iný pozemok.

Za Psíčkarov-ZV mu na jeho otázku odpovedala Lucia Dvorská, že daný pozemok, ktorý si sami vyhliadli je v štátnom vlastníctve a že nevie, v akom rozsahu sa bude dať realizovať tento projekt. Z jej slov vyplynulo, že najvhodnejším spôsobom, ako názorne ukázať ľudom prácu so psom a veci s tým súvisiace, je priblížiť sa k ľudským obydliam a tam názorne ukázať svoju činnosť širokej verejnosti. Ako najvhodnejšie miesto pre ich projekt by bol priestor pri autoservise Slovák, kde sa už dlhšiu dobu venujú práci so psami.

Viceprimátorka Staníková odporučila členom združenia preštudovať si vypracovanú štúdiu o presne definovaných priestoroch na venčenie psov, aby si nerobili zbytočnú prácu a zároveň nemíňali nemalé finančné prostriedky na dupľovanú robotu. Lucia Dvorská odporovala viceprimátorke v tom, že sú oboznámení s týmito priestormi, ale že minimálne je potrebné poriadne označiť tieto lokality, nakoľko veľa ľudí ani netuší, či venčia svojich psov na povolenom mieste. Upozornila na fakt, že sa už neraz stalo, že na psíčkarov venčiacich svojich psov bola privolaná hliadka Mestsk ej polície.

Igor Kočiš následne načrtol tému odstraňovania psích exkrementov. Nedisciplínovanosť  majiteľov psov označil za systémový problém a jej následky vidieť nielen po roztopení snehu. Ako ďalej uviedol, je to problém, ktorý treba so psíčkarmi neodkladne riešiť. Vyjadrenie k tejto téme ponechal na Ing. Jozefa Szekana.

Náčelník polície sa vo svojej odpovedi opieral o literu zákona a zároveň poukázal na ich štatistické údaje, ktoré ozrejmujú úsilie Mestskej polície bojovať s týmto problémom. Za negatívum označil to, že v rámci zákona môžu hliadkovať a pokutovať v civilnom odeve, za čo boli kritizovaní a to samozrejme najmä nezodpovednými psíčkarmi.

Sanja Nikolov sa ho opýtala priamo, či to znamená, že už nebudú hliadkovať v civile. Ďalej uviedla, že tento problém riešiť treba a že slušný človek sa nebojí Mestskej polície, bojí sa len ten, čo je nedisciplinovaný.

Prvá reakcia z publika prišla od pani v strednom veku, ktorá ako uviedla, je dlhoročná psíčkarka a medzi hlavné nedostatky, ktoré ona vníma označila to, že majiteľ psa neodstraňuje exkrementy po svojom psovi. Zároveň upozornila, že minca má dve strany a tou druhou sú chýbajúce vrecká, ktoré sa nachádzajú len na Mestskom úrade. Ďalším nedostatkom podľa nej sú koše na exkrementy. Dala si tú námahu a obišla okolie sídliska, aby ich spočítala a výsledkom bolo to, že našla len tri.

Moderátor večera ozrejmil fakt, že psíčkari si platia psiu daň a majú následne potom možnosť si prebrať vrecká na exkrementy, ale bohužiaľ, nachádzajú sa len na Mestskom úrade. Nebol presvedčený o tom, že existuje iné riešenie, ale pripustil, že možno by sa dalo nájsť.

Ako reakciu na vrecká poukázala ďalšia pani na zavedený systém v Piešťanoch, kde majú aj dostupné papierové lopatky na odstraňovanie exkrementov.

O mikrofón požiadala viceprimátorka, ktorá ozrejmila fakt, že neevidujú v tomto smere takmer žiadne podnety od občanov, s výnimkou Občianskej iniciatívy. Nedostatok smetných košov pripísala vandalom. Pani Staníková uviedla, že nie je problém mať k dispozícii vrecká aj na sídlisku Západ.

K slovu sa dostala ďalšia pani, ktorá ráznejším hlasom povedala o probléme vysychania stromov z dôvodu venčenia psov a ich následného močenia na tieto stromy. Uviedla, že počas dňa sa práve pri týchto stromoch hrajú deti a dotýkajú sa ich. Upozornila v tejto súvislosti na zvyšujúci sa počet astmatických detí. Navrhla riešenie dávať psom plienky.

Opačný názor mala staršia pani, ktorá podotkla, že voľakedy bolo normálne spolunažívanie človeka a zvieraťa a nebol problém s nejakou astmou. Zároveň uviedla príklad zo zahraničia, kde do centrálnych parkov chodia celé rodiny so svojimi zvieratami a zbieranie exkrementov sa považuje za úplne normálnu vec. Za svoj príspevok bola odmenená potleskom. Poslednú vec povedala táto pani na margo záškodníctva niekoho, kto po zvolenských sídliskách porozhadzoval otrávené granule a následne potom uhynul aj jej pes.

Ako predposledný v tomto bode programu vystúpil náčelník Mestskej polície a dal návrh ľuďom v sále, aby v prípade, že poznajú nejaké účinné systémové kroky, ktoré inde fungujú, dali o nich vedieť.

V samotnom závere ešte zhrnula Iveta Rybárová všetky fakty a navrhla tvrdé a nekompromisné potrestanie tých, ktorí sú nedisciplinovaní a neplnia si svoje povinnosti.

Záverečných 30 sekúnd dostala ešte Lucia Dvorská, ktorá aspoň takto narýchlo poprosila všetkých sympatizantov, ako aj všetkých, čo chcú pomôcť, aby písali svoje podnety a pripomienky aj na ich internetovú stránku združenia.

Nakoľko táto téma bola rozsiahla, v poslednom článku si rozoberieme rozostavanú budovu a projekt developera a architekta a ich plány.

Video bude nasledovať v priebehu zajtrajška

Článok, foto a video: Ján Števonka

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Podobná téma