• Št. feb 2nd, 2023

Do knižnice 2 – Nakazení čítaním

ByIMG_1979

aug 8, 2012 , ,
Celoslovenská kampaň  Do knižnice 2  – Nakazení čítaním je zameraná na propagáciu čítania a zviditeľnenie aj našej knižnice. Dve výtvarné, jedna fotografická a jedna literárna súťaž by mali poskytnúť deťom, mladým a tentoraz aj dospelým záujemcom možnosť  vyjadriť svoj názor na čítanie a na knižnice rôznymi formami. Súťažiť môžete od 1. júla 2012 do 31. septembra 2012.
Súťaže: Pristihnutí pri čítaní
FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
Kto sa môže zapojiť – Deti a mládež vo veku od 6 – 18 rokov
Úloha – Úlohou súťažiacich je „pristihnúť“ niekoho alebo niečo pri čítaní kníh. Fotografie môžu byť náhodné, ale aj štylizované a zachytávať môžu nielen ľudí, ale aj zvieratá a veci (povedzme hračky a pod.).
Podmienky súťaže
 1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú zaslaním súťažnej práce  – fotografie v elektronickej podobe na adresu  dokniznice@gmail.com.  E-mail odosielateľa musí obsahovať údaje o autorovi fotografie, t.j. meno a priezvisko, vek a názov knižnice, ktorú súťažiaci reprezentuje.
 2. Počet súťažných fotografií nie je limitovaný. Jeden súťažiaci môže poslať aj viac súťažných prác.
 3. Ústredným motívom fotografie musí byť čítanie knihy.
 4. Návrh musí byť vytvorený v elektronickej podobe v rozlíšení najmenej 1024 x 768 pixelov.
 5. Návrh môže byť vytvorený v čiernobielej alebo farebnej podobe.
Vyhodnotenie súťaže
Súťažné fotografie budú uverejnené na webovej stránke http://www.dokniznice.sk . Hodnotiť ich bude verejnosť, a to hlasovaním za najkrajšiu (najlepšiu) fotografiu. Víťaznou fotografiou sa stane fotografia, ktorá získa najviac hlasov. Víťazná fotografia bude honorovaná sumou 30,-€. Autor víťazného návrhu a autori fotografií, ktoré sa budú nachádzať v TOP 10 najlepších fotografií získajú tričko Nakazení čítaním. Knižnica, z ktorej bude pochádzať autor víťaznej fotografie, získa knihy pre deti a mládež v hodnote 1000 €. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. novembra 2012.Keď ešte v telke nebolo sto programov…
LITERÁRNA SÚŤAŽ
Rozhovory medzi generáciami (k Európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity)
Kto sa môže zapojiť – Deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov.
Úloha – Úlohou súťažiacich je vymyslieť, zrealizovať a napísať rozhovor s človekom, ktorý patrí medzi seniorov. Rozhovor sa môže týkať ľubovoľnej témy a seniori nemusia byť členom rodiny súťažiaceho. Súčasťou rozhovoru je aj fotografia súťažiaceho so seniorom poskytujúcim rozhovor.
Termín – Súťažné práce je potrebné zaslať e-mailom na adresu dokniznice@gmail.com najneskôr do 30. septembra 2012.
Podmienky súťaže
 1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú zaslaním súťažnej práce  – rozhovoru a fotografie súťažiaceho so seniorom poskytujúcim rozhovor v elektronickej podobe na adresu dokniznice@gmail.com . E-mail odosielateľa musí obsahovať údaje o autorovi rozhovoru, t.j. meno a priezvisko, vek a názov knižnice, ktorú súťažiaci reprezentuje.
 2. Počet súťažných rozhovorov nie je limitovaný. Jeden súťažiaci môže poslať aj viac súťažných prác.
 3. Témy rozhovorov nie sú dané, súťažiaci má právo určiť tému rozhovoru samostatne, pričom musí prihliadať na to, aby bola vybraná téma zaujímavá.
 4. Pod pojmom senior rozumieme generáciu starých a prastarých rodičov (pamätníkov). Títo nemusia byť rodinným príslušníkom súťažiaceho. Rozhovor musí byť vytvorený písomne, v textových počítačových programoch, ako napr. word, openoffice. Oskenované, rukou písané rozhovory nebudú do súťaže zaradené.
Vyhodnotenie súťaže – Návrhy hodnotí trojčlenná odborná porota.
Rozhovory, ktoré porota vyhodnotí ako najzaujímavejšie, budú publikované v elektronickej alebo tlačenej publikácii. Rozhovory publikované v publikácii budú honorované sumou 10 € za 1 príspevok. Každý autor, ktorého rozhovor bude uverejnený v publikácii získa tričko kampane Nakazení čítaním. Knižnica, z ktorej bude pochádzať najviac publikovaných rozhovorov (t.j. knižnica, ktorej súťažiaci zašlú najviac príspevkov, ktoré budú porotou odporúčané na uverejnenie), získa knihy pre deti a mládež v hodnote 1000 €.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. novembra 2012.Ticho! Smejeme sa
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Kreslené vtipy o knižniciach a čítaní
Kto sa môže zapojiť – Deti, mládež a dospelí bez obmedzenia veku
Úloha – Úlohou súťažiacich je vymyslieť a nakresliť vtipy na témy:
 • Čítanie
 • Deti a knihy
 • Knižnica a deti
Termín – Súťažné práce je potrebné zaslať e-mailom na adresu  dokniznice@gmail.com najneskôr do
30. septembra 2012.
Podmienky súťaže
 1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú zaslaním súťažnej práce – obrázku v elektronickej podobe na adresu  dokniznice@gmail.com. E-mail odosielateľa musí obsahovať údaje o autorovi kresleného vtipu, t.j. meno a priezvisko, vek a názov knižnice, ktorú súťažiaci reprezentuje.
 2. Počet súťažných obrázkov nie je limitovaný. Jeden súťažiaci môže poslať aj viac súťažných prác.
 3. Kreslený vtip – obrázok musí obsahovo súvisieť s aspoň jednou témou, a to: čítanie, deti a knihy, knižnica a deti.
 4. Kreslený vtip – obrázok musí mať formát najmenej A5 (v reálnej podobe), po oskenovaní musí mať rozlíšenie najmenej 300 dpi.
Vyhodnotenie súťaže
Súťažné obrázky vyhodnotí trojčlenná porota zložená z profesionálnych karikaturistov a ilustrátorov. Súťažné obrázky, ktoré porota vyhodnotí ako najlepšie, budú uverejnené v elektronickej alebo
tlačenej publikácii. Obrázky uverejnené v publikácii budú honorované, a to sumou 5,-€ za jeden obrázok. Autori uverejnených obrázkov zároveň získajú tričko Nakazení čítaním. Knižnica, z ktorej bude pochádzať najviac publikovaných rozhovorov (t.j. knižnica, ktorej  súťažiaci zašlú najviac príspevkov, ktoré budú porotou odporúčané na uverejnenie), získa knihy pre deti a mládež v hodnote 1000 €.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. novembra 2012.Nakazení čítaním – návrh na tričko
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Kto sa môže zapojiť – Súťaže sa môžu zúčastniť deti vo veku od 6 rokov, mládež a mladí ľudia do veku 25 rokov.
Úloha – Úlohou súťažiacich je vytvoriť výtvarný návrh trička na tému Nakazení čítaním, ktorá je
leitmotívom kampane Do knižnice 2.
Termín – Súťažné práce je potrebné zaslať e-mailom na adresu  dokniznice@gmail.com najneskôr do
30. septembra 2012.
Podmienky súťaže
 1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú zaslaním súťažnej práce – obrázku v elektronickej podobe na adresu  dokniznice@gmail.com . E-mail odosielateľa musí obsahovať údaje o autorovi návrhu, t.j. meno a priezvisko, vek a názov knižnice, ktorú súťažiaci reprezentuje.
 2. Počet súťažných návrhov nie je limitovaný. Jeden súťažiaci môže poslať aj viac súťažných prác.
 3. Návrh na tričko musí obsahovať nápis Nakazení čítaním.
 4. Návrh môže byť vytvorený ručne, ale aj elektronicky. Do súťaže však musí byť zaslaný elektronicky v takom rozlíšení, aby prípadné zväčšenie návrhu neovplyvnilo jeho kvalitu.
 5. Návrh môže byť vytvorený v čiernobielej alebo farebnej podobe.
Vyhodnotenie súťaže – Návrhy vyhodnotí trojčlenná porota, zložená z ilustrátorov, prípadne textilných návrhárov, či dizajnérov. Víťazný návrh bude honorovaný sumou 100,- €. Autor víťazného návrhu a 10 autorov návrhov, ktoré vyberie porota, získajú tričko Nakazení čítaním. Knižnica,  z ktorej bude pochádzať víťazný návrh, získa knihy pre deti a mládež v hodnote 1000 €. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. novembra 2012.
Viac informácií získate aj na webovej stránke www.dokniznice.sk.