• Po. feb 6th, 2023

Dúhové dni a Detská dúhová konferencia

Plagát k podujatiu.

V spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom, SCVČ Heuréka, ZŠ, Námestie mládeže a Mestom Zvolen sa realizuje dňa 14.11.2012 Detská dúhová konferencia, ktorá je spojením tradičného kvízového podujatia realizovaného počas Týždňa boja proti drogám s názvom Dúhové dni a Detskej konferencie, ktorá sa už realizovala v predchádzajúcich rokoch.

Cieľom Detskej dúhovej konferencie je upriamiť pozornosť žiakov 2. stupňa základných škôl na súčasné problémy mladých ľudí a orientovať ich na zmysluplné a zdravé aktivity. Prvá časť podujatia bude zameraná na prezentáciu príspevkov žiakov základných a stredných škôl zapojených do peer – programu na témy „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“. Druhá časť bude realizovaná ako vedomostný kvíz z oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality. Súčasťou podujatia je kultúrny program, prezentácia kníh na dané témy, výstavka výtvarných a literárnych prác, meranie CO vo výdychu prístrojom Smokelyzer, aktivity so simulátorom opitosti.

Všetkým zúčastneným školám sa ponúka okrem možnosti zapojiť sa do prezentácie príspevkov a účasti v kvíze  (dvojčlenné súťažné družstvo žiakov 7. ročníka) aj možnosť zapojiť sa do literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá bude súčasťou podujatia.  Témy prác sú rovnaké: „Akí sme a čo nás baví“, a „Pokušenia súčasnosti“.

Za školu sa môžete prihlásiť do súťaže maximálne 5 výtvarných5 literárnych prác žiakov II. stupňa ZŠ (prípadne jednu prezentáciu k téme), a to do 31.10.2012, miesto odovzdania prác je CPPPaP na Kuzmányho nábreží vo Zvolene. Odporúčaný rozmer pre výtvarné práce je A4 a A3, literárne práce by mali mať  „plagátovú“ podobu tak, aby bolo možné ich priamo vystaviť. Môžu mať charakter príbehu, úvahy, básne … žáner je bez obmedzenia. Práce budú vyhodnotené počas konferencie.

14. novembra 2012 od 8.30 do 13.00 hod. v aule ZŠ, Námestie mládeže, Zvolen

PROGRAM:

  • Slávnostné otvorenie konferencie
  • Prezentácie pripravené peer-aktivistami a žiacke príspevky
  • Kultúrny program SZUŠ Heuréka
  • Prestávka – meranie CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzer, tlačová beseda, prezentácia kníh Krajskej knižnice Ľ. Štúra, občerstvenie – zdravá výživa a pitný režim
  • Vedomostný kvíz
  • Kultúrny program SZUŠ Tehelná ul. vo Zvolene
  • Vyhlásenie výsledkov vedomostného kvízu, výtvarnej a literárnej súťaže
  • Ukončenie podujatia

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru