• Po. jan 30th, 2023
Foto: Ján Števonka.

V spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom, SCVČ Heuréka, IX. ZŠ na sídlisku Západ, CPPPaP – (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a mestom Zvolen sa uskutočnila dňa 14.11.2012 v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ Detská dúhová konferencia, ktorá je spojená s tradičným kvízovým podujatím Dúhové dni a realizovala sa počas Týždňa boja proti drogám.

Druhá časť článku TU

Program konferencie pozostával z prezentácií pripravených peer-aktivistami a zo žiackych príspevkov, kultúrneho program SZUŠ Heuréka, SZUŠ Tehelnej vo Zvolene, vedomostného kvízu, vyhlásenia výsledkov kvízu, výtvarnej a literárnej súťaže. Počas prestávky sa uskutočnila v priestore školy tlačová beseda.

Medzi oficiálnymi hosťami, ktorí prišli podporiť túto akciu bol riaditeľ SCVČ Heuréka Mgr. Ján Demoč, riaditeľka SUŠ Heuréka PaedDr. Marianna Solivajová, preventisti inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene a por. bak. Ladislav Lieteva z PZ SR, riaditeľka ZŠ Vígľaš Mgr. Ivana Štefanidesová – spoluzakladateľka prvej konferencie, riaditeľka ZŠ Budča Mgr. Viera Barochovská.

Konferenciu počas celého dňa moderovala Anna Bartošová, žiačka ZŠ na Budči a kvízmajsterka Lenka Tichá.

Konferencia bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, koordinátorov prevencie a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou. Podujatia sa zúčastnilo 200 detí z 13 základných škôl zvolenského okresu, z dvoch súkromných základných umeleckých škôl a z troch športových klubov. Spoločne pripravili pestrý program a vytvorili dobrú atmosféru. Zúčastnené školy a školské zariadenia z okresu Zvolen:

  • ZŠ Jilemnického 1, Zvolen, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen, V. ZŠ Hrnčiarska, Zvolen, VI. ZŠ M. Rázusa, Zvolen, VII. ZŠ J. Alexyho, Zvolen, IX. ZŠ Nám. mládeže, Zvolen, Osemročné gymnázium, Zvolen, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, ZŠ Očová, ZŠ Sliač, ZŠ Pliešovce, ZŠ Zvolenská Slatina, ZŠ Budča, SZUŠ  a SCVČ Heuréka, SZUŠ Tehelná ul. Zvolen

Dúhovú detskú konferenciu otvorila riaditeľka ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene Mgr. Ľubica Tomčíková. Prítomným sa prihovoril poslanec VÚC a zároveň viceprimátor mesta Zvolen Mgr. Juraj Družbacký: „Mestu Zvolen a organizátorom podujatia záleží na tom, v akých podmienkach, v akom prostredí vyrastá naša mládež, chceme byť nápomocní pri riešení problémov, do ktorých sa môžu dostať tí, ktorí pokušeniam neodolali.  Jednou z možností je hovoriť o nich, dať vám užitočné informácie, ktoré veríme, že využijete aj v bežnom živote. Budete mať možnosť pozrieť si prezentácie jednotlivých škôl, ktoré sú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, vystúpenia mladých, ktorí sa venujú zmysluplnému využívaniu voľného času, zástupcovia jednotlivých škôl si zasúťažia vo vedomostnom kvíze, bude priestor aj na tlačovú besedu, kde vám odpovieme na vaše otázky.

Som presvedčený, že dnešné stretnutie plne využijete na svoj ďalší rast.“

Program bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý bol venovaný prezentáciám, ktoré si pripravili peer-aktivisti, žiaci niektorých zvolenských škôl a úspešní športovci. Všetky príspevky boli zamerané na prezentáciu peer-programu, na prevenciu sociálno-patologických javov a propagáciu zdravého životného štýlu. Návodmi na zmysluplné využitie voľného času boli najmä športové a hudobné vystúpenia. Predstavil sa úspešný hokejista z HKM Zvolen Patrik Lietava, žiak ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene a dva výnimočné športové talenty v karate: Samuel Špánik zo ZŠ Jilemnického 2, Zvolen – Majster Slovenska v kumite, zverenec trénera  Miloša Hitku z Regecentra a Denisa Pešková – Majsterka Slovenska i Európy v kata zo Školy karate Budokan, zverenkyňa trénera Miroslava Slížika. O umelecký zážitok v prvom bloku sa postarali speváčky a hudobníci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka, žiačky ZŠ Adely Ostrolúckej Budča; v druhom bloku tanečnice a hudobníci zo Súkromnej základnej umeleckej školy, Tehelná ulica vo Zvolene. Vystúpenie športovcov i umelcov malo u publika veľký ohlas.  Prvý blok moderovala peer-aktivistka z krúžku Svetielko v SCVČ Heuréka, žiačka ZŠ Adely Ostrolúckej Budča – Anička Bartošová.

Po prezentáciách zaspievali dievčatá Cyntia Hudecová, Lujza Zapalačová a Janka Poliaková zo SZUŠ Heuréka, ktoré sú žiačkami ZŠ v Budči. Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali ich učitelia.

Mám chuť na niečo chladené 

Fotografie

Tak toto je koniec prvej časti článku. V druhej si napíšeme  viac o besede, ktorá sa tu uskutočnila, prejdeme si kvíz a neobídeme ani hudobno – tanečné predstavenie.

Článok: Mgr. Alena Ostrihoňová, SCVČ  a Ján Števonka. Foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru