• Ut. feb 7th, 2023

Fotografia s premiérom

veronika-a-robert-fico
Foto: http://www.vucbb.sk

TS – Talentovaní žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosahujú na celoštátnych predmetových olympiádach a rôznych súťažiach vynikajúce výsledky.

Po 3. mieste v celoštátnom kole Geografickej olympiády Jaroslava Valovčana v kategórii CD, 3. mieste v celoštátnom kole SOČ Richarda VáclavaTomáša Lašku v súťažnom odbore 02 – Matematika, Fyzika  a 3. mieste v celoštátnom kole ZENIT Vladimíra Macku v programovaní v kategórii A získali zvolenskí gymnazisti nielen Kľúč od pevnosti Pustý hrad v športovo-historicko – brannej súťaži „Stredoveký hrad“ Mesta Zvolen, ale aj významné ocenenie na celoštátnej  súťaži  študentských časopisov „Štúrovo pero“.

V dňoch 26.-27. apríla 2013 si prevzali z rúk poroty diplom a Cenu Júliusa Budaya  pre najlepšieho nováčika súťaže stredoškolských časopisov za svoj školský časopis UNTITLED. Ohromným zážitkom bola skutočnosť, že vyhlasovanie výsledkov v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene  sledoval aj slovenský premiér Róbert Fico a naši budúci novinári sa s ním mohli aj osobne odfotografovať.

Autor: PhDr. Eva Chylová, riaditeľka školy