• Ut. feb 7th, 2023

Dva projekty majú šancu získať finančné prostriedky

cover_photo_FB

SPP opäť ide pomáhať ľudom a dá na projekty peniaze, ale za tieto je treba hlasovať a preto Vás chcem poprosiť o slobodné rozhodnutie v dvoch projektoch pre Zvolen – čas je len do 23.6.2013 takže niet veľa času na to. 

Oáza pre chudobných, núdznych a bezdomovcov 

oaza-pre-chudobnychInteriér budovy nášho zariadenia je nepostačujúci na aktivity pre našich klientov, preto sme sa rozhodli využiť neudržiavaný priestor záhrady. V útulnom exteriéri chceme klientom v letnom období ponúknuť denne nielen stravu, ale počas víkendu aj kultúrne a vzdelávacie programy (premietanie rôznych dokumentov, filmov, prednášok, ktoré majú morálny prínos a formovanie), deťom z rodín v sociálnej a hmotnej núdzi dáme možnosť rozvíjať a prezentovať svoj talent (hudba, tanec, športové hry, prednes poézie, prózy, šach, dáma a i.)

Priestor záhrady bude využívaný na stretnutia s inými organizáciami, alebo sponzormi na premietanie prezentácie organizácie, o postupnom budovaní a rozširovaní služieb, ale tiež na besedy s predstaviteľmi podobných organizácií, ktoré budú zamerané na výmenu skúseností, vzájomné spoznávanie sa, budovanie dobrých vzťahov, spolupráce a pod.

Núdznym ponúkneme jednoduché remeselné kurzy zručnosti (napr. kurzy košikárstva, ručných prác, tkania …), aby si prípadne mohli po ich absolvovaní finančne prilepšiť k rodinnému rozpočtu.

Hlasovať môžete TU

Bele3ády

bela3adyKrajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen chce vytvoriť priestor pre oživenie príbehov z kníh, vymýšľanie vlastných príbehov, ich literárno-dramatické spracovanie a zhotovenie vlastnej knihy. Projekt Bele3áDy – pravidelné premeny písaného slova na dramatické umenie – premení knižnicu na literárno-divadelný 3D priestor, rozvinie tvorivý potenciál a naplní voľný čas zmysluplnými aktivitami. Inscenovaním príbehov z kníh ožijú listy papiera priamo v knižnici. Školáci sa stanú súčasťou literárnych diel v priestore a čase. Pre deti a rodičov vybudujeme tvorivý ateliér a pre začínajúcich autorov priestor literárneho foyer, kde ich tvorbu premietneme do literárno-dramatického pásma.

Hlasovať môžete TU

spp