• Po. feb 6th, 2023
laureat-fs-mladost-umb-banska-bystrica
Laureátom Akademického Zvolena 2013 sa stal FS Mladosť UMB Banská Bystrica. Foto: Ján Števonka.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, TU Zvolen a mesta Zvolen ako aj s podporou Ministerstva kultúry SR sa od 9. do 11. júla 2013 konal vo Zvolene Akademický Zvolen 2013. Akademický Zvolen je festival medzinárodných vysokoškolských folklórnych súborov a toto bolo jeho už v poradí 21. ročník.

Už viac ako 40 rokov sa každoročne stretávajú FS z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia. Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu a folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Akademický Zvolen 2013 – Zoznam stránok

Korene tohto podujatia siahajú do roku 1968/69 kedy sa v Prešove konali prvé prehliadky umeleckej tvorivosti vysokoškolákov. Následne boli v Nitre usporiadané dva ročníky, zamerané najmä na prezentáciu ľudovoumeleckej tvorby študentov vysokých škôl a následne v roku 1973 teda presne pred 40- timi rokmi sa festivalové dianie na dlhú dobu prenieslo sem k nám, do Zvolena. Festival mal od začiatku medzinárodný charakter. Ešte v roku 1990 sa dohodli zástupcovia vtedajšieho ministerstva školstva VŠ Lesníckej a drevárskej, dnešnej TU vo Zvolene, VŠ Poľnohospodárskej v Nitre a pedagogickej fakulty, dnes súčasť Konštantína filozofa v Nitre na striedavom konaní festivalu v mestách Zvolen a Nitra.

Mesto Zvolen, ako aj TU Zvolen ako hlavní organizátori prepožičiavajú festivalu dôstojný rámec a slávnostný charakter. Na festivale sa zúčastňuje približne 500 účastníkov z radov vysokoškolskej mládeže, prezentujúcich divákom a účastníkom bohatú paletu kultúrnych prejavov. Tohto 21. ročníka festivalu sa zúčastňuje 10 domácich súborov. Domáce FS prichádzajú k nám zo všetkých slovenských univerzít a to z miest Bratislava, Nitra, Zvolen, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Prešov a Liptovský Mikuláš.

Učinkujúce súbory

  • Ekonóm EU Bratislava, Hornád UPJŠ Košice, Mladosť UMB Banská Bystrica, Ponitran UKF Nitra, Stavbár ŽU Žilina, Technik STU Bratislava, Torysa PU Prešov, Váh AOS Liptovský Mikuláš, Zobor SPU Nitra, Poľana TU Zvolen

Nakoľko má tento festival súťažný charakter, hodnotí ho odborná porota, ktorá navrhuje programovej komisii udeliť titul Laureát festivalu najlepšiemu súboru, ktorý získa tradičnú zvolenskú fujaru. Ostatným súborom budú udelené individuálne ceny za mimoriadne výkony celému súboru, zložke súboru, alebo jednotlivcovi. Hodnotí sa výber repertoáru, dramaturgia programového bloku, choreografia, tanečný, hudobný a spevácky prejav, vhodnosť hudobnej úpravy, réžia programového bloku a krojový kolorit programových čísel.

Otvorenia festivalu sa ujal doc. Ing. Rastislav Šulek, PhD, ktorý všetkých srdečne privítal na prvom otváracom festivalovom súťažnom koncerte 21. Medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov AZ 2013.

Video: Pochodeň pre Akademickú Nitru 2014 a Laureát 2013

Video: ostatné výsledky Akademického Zvolena 2013

Fotografie:_ – Akademický Zvolen 2013

 

Článok, foto a video: Ján Števonka.