• Po. feb 6th, 2023

Prechádzka galériou na Zvolenskom zámku

ByIMG_1979

apr 2, 2014 ,
zvolensky-zamok-2012
Zvolenský zámok. Foto: ZV-podujatia

Zvolenský zámok je dominantou mesta už mnoho stáročí. Že jeho význam napriek letiacim letám vzrastá, o tom svedčí denno-denné klopkanie topánok na zámockej dlažbe. Dnes sa možno nevyberiete na zámok s košíkom medovníkov, ale pocit kráľovských čias na vás dýchne, len čo k vám prehovoria zámocké múry. Svoje tajomstvá odhaľujú milovníkom histórie a umenia. Poďte s nami nakuknúť do priestorov Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok. Jeho zákutiami nás prevedie galerijná pedagogička Silvia Čatayová. Prezradíme vám, čím si zámok získava turistov, ale povieme aj to, koľko noviniek ponúka domácim. Na našom zámku, veru, stále rušno je!

Môžete nám zhrnúť podujatie Večer s kurátorom, ktoré prebiehalo minulý rok? Našlo si toto podujatie vo Zvolene svojho priaznivca?

Podujatie Večer s kurátorom bolo cyklom kurátorských výkladov spojených s možnosťou neformálnej diskusie a určené bolo širokej verejnosti so záujmom o výtvarné umenie. Návštevníci galérie iste vedia, že ešte v druhom polroku 2012 boli z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bratislavského areálu SNG pre verejnosť uzatvorené stále expozície v tzv. Vodných kasárňach na dunajskom nábreží, a tak sa SNG rozhodla vzácne diela zo svojich zbierok prezentovať formou nových expozícií na Zvolenskom zámku. Reinštalácia sa konala v októbri 2012 a nové stále expozície zámku – Gotické umenieObrazáreň / Európske maliarstvo 16. – 19. storočia – boli sprístupnené začiatkom novembra 2012. V apríli 2013 bola doplnená aj expozícia Ikony na Slovensku. Prioritnou úlohou podujatia Večer s kurátorom teda bolo predstaviť nové stále expozície na Zvolenskom zámku, ale aj vybrané diela zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

S kým sme vďaka tomuto podujatiu mohli stretnúť?

Počas deviatich stretnutí, ktoré prebiehali spravidla posledný štvrtok v mesiaci, tak postupne predstavili nové expozície kurátori zbierok starého umenia: Dušan Buran (zbierka gotického umenia), Zuzana Ludiková (zbierka starého európskeho umenia), Katarína Chmelinová (zbierka ikon). V druhom polroku sme na stretnutiach predstavili aj aktuálne výstavy: Eva Kotláriková (F. X. Messerschmidt: Charakterové hlavy), Lucia Gregorová a Vladimíra Büngerová (Kus zeme | Jana Želibská a umenie v krajine). S témou, ktorá zaujala nielen priaznivcov výtvarného umenia ale aj regionálnej histórie, pricestoval do Zvolena Martin Čičo, ktorý porozprával o vedutách a najstarších pohľadoch na mesto Zvolen. Za organizačný tím možno povedať, že podujatie si vo Zvolene i za jeho hranicami našlo svojich priaznivcov, a práve preto sme sa v týchto pravidelných stretnutiach rozhodli pokračovať aj v roku 2014, a to prostredníctvom nového formátu s názvom Stretnutia s výtvarným umením.

Čo presne sa skrýva za názvom Stretnutia s výtvarným umením? Kedy a ako pravidelne budú organizované?

Podujatie je pokračovaním formátu Večer s kurátorom a rovnako je určené všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o výtvarnom umení.  Prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií bude pokračovať v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG, postupne na rad prídu aj iné témy z oblasti výtvarného umenia. Slovo budú mať kurátori SNG, ale aj reštaurátori, historici a ďalší. Jednotlivé podujatia cyklu budú prebiehať po celý rok, s výnimkou mesiacov jún, júl, august, a to spravidla posledný štvrtok v mesiaci. Cyklus sa začal v januári, témou zaujímavou aj z hľadiska lokálnej histórie. Vo výklade venovanom transferom nástenných malieb zo starej zvolenskej fary nám Mária Ťavodová a Miroslav Slúka priblížili okolnosti ich objavenia a záchrany. Na februárovom stretnutí kurátorka Jana Švantnerová predstavila orientálne predmety v zbierkach SNG. Na marcovom stretnutí porozprávala o hudobných nástrojoch a spôsoboch, akými sa stretávajú hudba a súčasné výtvarné umenie, Alexandra Tamásová. V apríli (24. 4. o 18:00) nás čaká stretnutie s kurátorkou Katarínou Bajcurovou, ktorá bude hovoriť o tvorbe Martina Benku. V máji (29. 5. o 18:00) sa spoločne s kurátorkou Zuzanou Ludikovou pozrieme na dielo Michelangela Merisiho da Caravaggio. O programe na II. polrok 2014 sa záujemcovia včas dozvedia z našej webovej a facebookovej stránky.

Pripravuje SNG Zvolenský zámok tento rok pre svojich návštevníkov aj nové výstavy?

Ťažiskom ponuky pre návštevníkov v SNG Zvolenský zámok aj v roku 2014 zostanú stále expozície Gotické umenie, Obrazáreň / Európske maliarstvo 16. – 19. storočia a Ikony na Slovensku.

Aké podujatia sa chystáte organizovať tento rok?

Do našej ponuky podujatí pre verejnosť sme v roku 2014 zaradili viacero programov, z ktorých si môžu vybrať nielen priaznivci výtvarného umenia, ale aj hudby, literatúry, filmu a i. Počas celého roka bude prebiehať cyklus Stretnutia s výtvarným umením, zameraný na predstavovanie diel z našich stálych expozícií a zbierok SNG. Pokračovaní sa dočká aj hudobno-poetické podujatie Bluesnenie na zámku, ktoré vzniklo ešte v predchádzajúcom roku. Pripravujeme tiež niekoľko literárnych autorských čítaní. Chýbať nebudú ani koncerty. V máji sa celovečerným programom pridáme k medzinárodnému podujatiu Noc múzeí a galérií. V čase letných prázdnin plánujeme ponúknuť Letné kino SNG na nádvorí zámku. Pre rodiny s deťmi pripravujeme niekoľko spoločných rodinných tvorivých ateliérov. O pripravovanej ponuke sa návštevníci dozvedia viac na našej webovej alebo facebookovej stránke.

Historia  magistra vitae. Väčší dôkaz, ako rušný život na Zvolenskom zámku, vám nemôžeme dať. Snáď vás teda duch dávnych dôb priláka na návršie uprostred mesta…

Článok: Monika Necpálová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri