• Po. jan 30th, 2023

Stretnutie s občanmi prináša želané ovocie a kompetentným vrásky na čele

oi-zvolen-zapad-nove
V rámci akcie bolo predstavené nové rodinné logo OI Zvolen-Západ.Foto: ZV-podujatia.

Vo štvrtok 27.3.2014 sa uskutočnila v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ akcia Stretnutie s občanmi pod titulom My to nevzdávame ! A vy?

Akciu organizuje už  6 rokov neformálne združenie občanov Občianska iniciatíva Zvolen – Západ a zvolala ju za OI Sanja Nikolov.

Tak ako po ostatné roky, tak aj tento rok  Občianska iniciatíva zorganizovala verejné stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta, poslancami, zástupcami Mestskej polície, predstaviteľmi iných mimovládnych organizácií, atď…

V dvoch článkoch budú podrobnejšie rozobraté jednotlivé veci, o ktorých sa diskutovalo.

Tento rok sa riešilo niekoľko dôležitých tém, na ktoré sa hľadali aj riešenia:

 • Prehľad aktivít OI a výsledkov od marca 2013
 • (Ne)bezpečnosť na našom sídlisku.
 • Dopravná bezpečnosť
 • Verejný poriadok, životné prostredie
 • Informácia o investičných zámeroch na sídlisku Západ
 • Škôlka Voljanského
 • Legends Arena (hokejová hala + plaváreň) ul. Šturová
 • Pripravované aktivity OI Zvolen – Západ:  Deň sídliska Západ – 14. jún 2014
 • Príprava komunitného centra na sídlisku Západ
 • Verejná diskusia:
 • Návrhy na riešenie problémov života na sídlisku Západ

Tohtoročné stretnutie moderovala dvojica Mgr. Alena Ostrihoňová a Lucia Dvorská, ktorá v úvode všetkých  prítomných privítala.

Po úvodných slovách prišla na rad prezentácia prítomných hostí, ktorí boli pozvaní na toto stretnutie, aby sa nielen dozvedeli, čo sa robí, čo sužuje obyvateľov, ale aby sa aj zapojili do diskusie a odpovedali na  kladené otázky.

Prezentácia

Prišiel

 • Mgr. Alžbeta Staníková, Lenka Balkovičová, Ing. Dagmar Weisová, Ing. Arch. Peter Kašša, Ing. Vladimír Bella, Ing. Jozef Szekan, Pavol Varga, Badinka (Hospital Zvolen)

Neprišiel alebo ospravedlnenie

 • Ing. Miroslav Kusein (mal prísť neskôr), Miroslav Gálik, Mária Slováková, Jozef Ježík a Ondrej Babic (ospravedlnenie), Ing. Jozef Gostík (mal prísť neskôr – investor Legends)

Následne sa predstavili jednotliví členovia OI Zvolen-Západ.

Prvým bodom programu bola informácia o novovzniknutom komunitnom centre v priestoroch IX. ZŠ, o ktorom v úvode povedala pár viet za OI Západ Sanja Nikolov. Sanja objasnila, že v roku 2010 cez  projekt začali spoluprácu s nórskym partnerom v Oslo a výsledkom spolupráce bolo, že ľudia z Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí taktiež absolvovali túto návštevu začali realizovať ideu komunitného centra a už tri roky úspešne pracuje komunitné centrum na sídlisku Sásová.

Ako ďalej povedala, nie je Zvolenčanka, ale jej srdcovou záležitosťou bolo vybudovať komunitné centrum  aj na toto sídlisko. Upriamila však pozornosť na skutočnosť, že sa nebude jednať o stredisko podobné tomu, čo sa nachádza v mestskej časti Balkán, ale bude sa jednať o stredisko, v ktorom sa zapájajú všetky vekové kategórie a robia rôzne záujmové činnosti. Viac sa dá dozvedieť na priloženom videu.

Viac info o ostatných záležitostiach, ktoré sa preberali na tomto stretnutí Vám prinesieme už čoskoro.

Článok, foto a video: Ján Števonka.