• Pi. feb 3rd, 2023

Tri dni detského folklóru vo Zvolene

Rómka z Detvy

Súbor vznikol v roku 1987 pri Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Od samého počiatku je cieľom kolektívu prezentovať rómsky folklór širokej verejnosti a tiež vytvoriť rómskym deťom v Detve priestor pre svoju realizáciu. Prvými vedúcimi súboru boli Ľubomír Oláh a Juraj Berky. Z malej skupiny nadšencov sa postupne vypracoval kolektív, ktorý má dnes okolo 50 členov. Medzi najväčšie úspechy DFS Rómka patrí ocenenie na Celoslovenskom festivale rómskych súborov v roku 1994 v Prešove. O rok neskôr sa súbor stal laureátom na Celoslovenskom festivale v Jelšave. Okrem toho sa členovia Rómky zúčastnili na rôznych medzinárodných festivaloch v Strážnici a v Prahe v Českej Republike, Limanove v Poľsku, v Rakúskom meste Graz..

Vedúce súboru: Petra Oláhová a Marie Oláhová

Po našom

Na úvodnú stránku článku