• Pi. feb 3rd, 2023

Tri dni detského folklóru vo Zvolene

Zornička Zvolen

Vznik súboru Zornička je úzko spätý s existenciou tanečného odboru Ľudovej školy vo Zvolene (dnes Základnej umeleckej školy vo Zvolene), ktorého zakladateľkou bola Mária Mázorová. Od septembra 1985 sa zriaďovateľom súboru stáva Závaodný výbor Revolučného odborového hnutia Prevádzkového oddielu vo Zvolene. Domovom DFS Zornička sa od roku 1985 až do súčastnosti stal Dom kultúry ŽSR vo Zvolene. V súčasnom období súbor pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej, v rámci ktorých pracuje okolo 50 detí rôznych vekových kategórií. Okrem festivalov doma na Slovensku sa Zornička prezentovala v zahraničí, po prvý krát v roku 1971 vo Švajčiarsku. Neskôr nasledovali zájazdy do bývalej Juhoslávie, Turecka, Fínska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Španielska, Ukrajiny, Francúzska…

Najvýznamnejšie ocenenia, ktoré Zornička počas svojho pôsobenia získala je cena Ministerstva kultúry v roku 1970 a taktiež rôzne ocenenia v súťažiach usporiadaných NOC.

  • Vedúci súboru: Soňa Moumani
  • Vedúci ľudovej hudby: Martin Hronček
  • Vedúca speváckej zložky: Irena Briežková
  • Tanečný pedagóg: Jaroslav Uhrin

Tip – viac o Zorničke

Na úvodnú stránku článku

Videá