• So. sep 30th, 2023

Na vzkriesenie HKM Zvolen treba 70 000 € inak ľad nebude

Autor IMG_1979

júl 3, 2014
podujatia
Ing. Dušan Mráz a Ing. Jaroslav Kanka. Foto: ZV-podujatia

Hokejový klub mesta Zvolen HKM Zvolen je na kolenách a šanca na možné dočasné vzkriesenie má hodnotu 70 000 €. Hrozí, že  13-teho júla 2014 sa nezačne sezóna pre tento klub, čo by bola obrovská škoda hlavne pre mládežnícke kategórie, ale aj pre všetkých tých, čo potrebujú pre svoje bytie ľadovú plochu.

Tomuto všetkému najskôr predchádzal list, ktorý bol odoslaný 19.5.2014 vedením HKM Zvolen primátorovi mesta Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi. V liste je spomínaná  neschopnosť  finančného pokrytia nákladov na prevádzku Zimného štadióna.

Kompletné znenie listu si je možné prečítať v prílohe tohto článku.

Nakoľko zástupcovia mesta Zvolen neposkytli dostatočnú pomoc v tejto veci, vedenie hokejového klubu pozvalo rodičov hráčov mládežníckych družstiev a priaznivcov mládežníckeho hokeja vo Zvolene na stretnutie s predstaviteľmi HKM o situácii v klube. Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 2. júla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Zimného štadióna.

Pred cca 100 občanov predstúpili a o  katastrofickej situácii hovorili Ing. Dušan Mráz (predseda dozornej rady), Ing. Jaroslav Kanka (predseda predstavenstva) a Milan Čanky (člen predstavenstva) všetci z HKM Zvolen.

Čo sa tu prejednávalo vysvetľuje v úvode zmieňovaný list vedeniu mesta.

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s neustále zhoršujúcou ekonomickou situáciou našej spoločnosti a pretrvávajúcimi problémami plniť svoje záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, finančnej správe a inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia súvisiace s prevádzkou predmetu záujmu.

Zvyšujúci sa výpadok na strane príjmov negatívne dopadá na schopnosť našej spoločnosti z vlastných zdrojov zabezpečovať prevádzku Zimného štadióna na takej úrovni ako v minulosti. Hoci nájom na základe zmluvy je uzatvorený do 31.12.2014, už teraz musíme konštatovať, že nebudeme schopní od 1.8.2014 otvoriť prevádzku.

Preto Vám ako vlastníkovi objektu navrhujeme prevziať prevádzkovanie objektu späť, alebo sa vo zvýšenej miere spolupodielať na kompenzácie našich výdavkov z vlastných zdrojov, ktoré potrebujeme použiť na skvalitnenie aktivít našej spoločnosti, čo v neposlednom rade zvýši komfort poskytovania športových a rekreačných služieb obyvateľstvu mesta.

Na posúdenie Vám v prílohe prikladáme vyhodnotenie výnosov a nutných nákladov na prevádzku za obdobie trvania nájomnej zmluvy, t.j od 1.1.2011 – 30.4.2014.

Takéto bolo znenie listu pre primátora mesta Zvolen a medzi fotografiami si môžete pozrieť jeden dokument o výnosoch a nákladoch klubu.

Vedenie klubu sa na štadióne vyjadrilo, že potrebuje cca 70 000 €, čo by stačilo aspoň na začiatok a na spustenie sezóny s tým, že nežiadajú peniaze pre seba, ale peniaze by vykryli 25 zamestnancov, ktorých klub má. Ľudia tu prítomní vyslovili názor, že nerozumejú tomu, kde sú peniaze, keď mesto Zvolen dáva na sezónu čiastku 360 000 €.

Bolo vysvetlené, že len náklady na energie predstavujú 270 000 €   a v podstate 100 000 € ostáva pre mládež. Tento balík peňazí sa podľa vedenia klubu rozdeľuje pre hokejové triedy a je použitý na nákup výstroja, občerstvenia, prepravu na zápasy, atď.

Navrhli občanom, aby sa dali dokopy a spísali petíciu, v ktorej by žiadali peniaze od mesta, čo prijali s nevôľou.

Viac sa budeme venovať tejto téme nabudúce. Teraz  Vám prinášame  dve videá z tohto zasadnutia na Zimnom štadióne.

Ing. Dušan Mráz (predseda dozornej rady)

Ing. Jaroslav Kanka + ostatné veci

Fotografie

Článok foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri