• Ut. feb 7th, 2023

Odštartovala petícia „Zvolen bez hazardných hier“

vozar-sluka-filipko-nabelek
Zlava – Mgr. Karol Vozár, Mgr. Miroslav Sluka, Róbert Filipko a MUDr. Ludvík Nábělek, PhD. Foto: ZV-podujatia.

Občianska iniciatíva „Zvolen bez hazardných hier“ začala 27.8.2014 oficiálne zbierať podpisy k petícii požadujúcej zákaz hazardných hier v meste Zvolen. Práve pri tejto príležitosti sa konala tlačová konferencia v sobášnej sieni Zvolenského zámku.

Tlačovú besedu moderoval člen petičného výboru Ing. Daniel Lešinský, PhD. a pozvanie prijali aj osobnosti zainteresované v oblasti závislostí, hazardných hier a rozpadu rodín:

  • MUDr. Ludvík Nábělek, PhD. – primár psychiatrického oddelenia Rooseveltovej  nemocnice v B.Bystrici;
  • Mgr. Karol Vozár – katolícky kňaz;
  • Mgr. Miroslav Sluka – aktivista v prevencii závislostí;
  • Róbert Filipko – abstinujúci hráč;

Okrem týchto osobností sa tlačovej konferencie zúčastnia aj členovia petičného výboru.

Úvod

Pre lepšie pochopenie problematiky je vhodné prečítať si nasledujúce články:

Prečo toto všetko

Iniciatíva „Zvolen bez hazardných hier“ začala so svojou činnosťou po zverejnení zámeru výstavby už ôsmej herne na sídlisku Sekier lokalizovanej medzi dvoma škôlkami. Mesto Zvolen má dnes 31 herní. Zákon 171/2005 Z.z. o hazardných hrách umožňuje samospráve zakázať vybrané hazardné hry na celom území obce po zozbieraní minimálne 30 % podpisov dospelých obyvateľov, voličov.

Video mestské zastupiteľstvo – Milan Jarábek

O petícii

Petíciu pod názvom Zvolen bez hazardných hier môžu Zvolenčania podpísať na viacerých miestach. Pre úspech petície je potrebných cca 11 tisíc podpisov dospelých Zvolenčanov a následné schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardných hier vo Zvolene trojpätinovou väčšinou poslancov mestského zastupiteľstva.

Na tlačovej besede sa k slovu dostali aj pozvané osobnosti. Ich osobné konkrétne názory prinášame v nasledujúcich riadkoch.

MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.

„Gemblerstvo je zákerné práve tým, že závislosť na hraní rastie nenápadne a nepozorovane v porovnaní so závislosťou na psychoaktívnych látkach a často sa odhalí až v plne rozvinutom štádiu.“

Ako ďalej povedal, patologické hráčstvo prináša aj riziko samovražedného konania. Podľa niektorých štúdií až u 92 percent pacientov s diagnózou patologického hráčstva sa vyskytujú myšlienky na samovraždu, 40 percent pacientov sa o ňu aj pokúsi.

Abstinujúci gembler Róbert Filipko

„Hráč na automatoch je človek, ktorý keď nemá vlastné peniaze na hranie, rozmýšľam iba nad tým, ako ich získať práve od vás. Ja som kvôli požičaniu peňazí na hranie dokázal klamať ľudí, v prvom rade blízkych, známych. Všetkých, o ktorých som vedel, že majú peniaze. Dovtedy ma nezaujímali. Po absolvovaní liečby v roku 1995 som mal dlhy 300 tisíc slovenských korún.

Mgr. Miroslav Sluka – aktivista v prevencii závislostí

Spolu s manželkou sa už dlhší čas ako dobrovoľníci venujeme rodinám závislých, ale aj samotným závislým, či už látkovo alebo nelátkovo.

„Táto pomoc je čisto prozaická, a pretože patrím do farského spoločenstva, tak práve tu ľudia hľadajú pomoc, alebo sa prídu spýtať ako pokračovať. Našou úlohou je nasmerovať ich na cestu liečby a vysvetliť im, že tá cesta existuje a dá sa zvládnuť.“
Ako ďalej upresnil, tak práve z rozhovorov so závislými ľuďmi vyplynulo, že k takýmto látkam sa dostávajú práve v herniach.

Upresnil, že vo Zvolene nie je situácia vôbec ružová. Poukázal na to, že podľa rozboru vody v odpadových vodách sa Zvolen umiestnil na 3. mieste v užívaní pervitínu na Slovensku. Nasvedčujú tomu aj mnohé rozhovory, ktoré vedie pán Sluka v ich spoločenstve.

Mgr. Karol Vozár

Katolícky kňaz Mgr. Karol Vozár zo sídliska Sekier hovoril: „Kto stratí slobodu, nemôže sa rozhodnúť pre dobro. V rodinách postihnutých gamblerstvom sa o zmenu snažia predovšetkým príbuzní hráča, hoci úspech uzdravenia závisí od jeho osobného rozhodnutia. A nie je zriedkavé, že sa kvôli gamblerstvu rozpadajú vzťahy i manželstvá.“

Celá tlačovú konferenciu si môžete pozrieť v priloženom videu. – ospravedlnte zníženú kvalitu záznamu videa

1. časť 

2. časť 

Po úvodných slovách došlo aj na otázky novinárov, ktorí chceli predovšetkým overiť domnienku hráčskych asociácií. Podľa nich nie je aktivita občianskej iniciatívy náhodná, ale prichádza a má súvis s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Naznačovalo sa, že aktivisti majú záujem kandidovať v komunálnych voľbách.

Toto však rázne odmietol nielen Ing. Daniel Lešinský, PhD., petičný výbor na čele s Martou Kozicovou, ale aj poslankyňa MsZ Zvolen Ing. Ružena Babicová, ktorá dokonca oznámila, že ona kandidovať nebude.

Tejto téme sa ešte budeme venovať, momentálne aspoň pár informácií a videá.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri