• Po. feb 6th, 2023

Na ulici stretnete občianske hliadky

ByIMG_1979

júl 17, 2015 , ,
obcianska-hliadka-zvolen
Členky občianskej hliadky. Foto: Mesto Zvolen

TS: Sú pravou rukou policajtov, no zastupujú občanov. Pohybujú sa po uliciach a dohliadajú na bezpečnosť okoloidúcich. Pomáhajú im. Občianske hliadky.

Od prvého júla mesto Zvolen spustilo pilotný projekt občianskych hliadok. Ide o predvoj projektu rómskych občianskych hliadok, ktorý by mal koncom roka odštartovať ako súčasť národného projektu: zamestnanosť.

Zvolen sa rozhodol už počas leta v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny projekt v upravenej forme odskúšať a vybral osem aktivačných pracovníkov, ktorí prešli školením. Dnes sa už štyria z nich pohybujú po uliciach a pomáhajú občanom. Gestor projektu na MsÚ Zvolen Jozef Čillík hovorí, že by mali pomáhať napr. starším ľuďom a mamičkám s vystupovaním a nastupovaním do MHD, dohliadať na starých a chorých v prílišnom teple, nahlasovať čierne skládky alebo dozerať na celkový poriadok v meste, a potom podávať hlásenia. „Plnia si len občiansku povinnosť, nerobia nič navyše, čo by mali robiť aj občania,“ dodáva Čillík.

Ako hovorí jedna z členov občianskych hliadok, sú spojením medzi políciou a občanmi. „Niektorí ľudia sa policajtom boja problémy hlásiť, ale nám povedia,“ hovorí pani v strednom veku, ktorá sa ráno vydáva do terénu. Keďže ide o aktivačných pracovníkov, teda občanov z radov dlhodobo nezamestnaných, mnohí už podľa Čillíka stratili pracovné návyky a do pracovného života sa im vracia ťažšie. Napriek tomu majú o prácu záujem – vidia šancu v pripravovanom projekte rómskych občianskych hliadok. Tam by už mohli pracovať na plný úväzok a byť tým pádom lepšie ohodnotení.

Rómske občianske hliadky by mali dozerať predovšetkým na život občanov z marginalizovaných skupín a sami by z týchto skupín mali pochádzať. Práve vďaka ich dobrej znalosti komunity by podľa metodiky projektu mala fungovať ich prirodzená autorita.

Aká bude realita projektu sa ešte len uvidí. Faktom je, že mesto chce nezamestnaných čoraz viac zapájať. V budúcnosti by Zvolen mohol mať vlastný komunálny podnik, ktorý by práve nezamestnaným poskytoval pracovné príležitosti.

Fotografie

 

TS a foto: Mgr. Eva Ježovičová referent pre styk s verejnosťou Zvolen