• Ne. sep 24th, 2023

7. ročník speváckych zborov dopadol na výbornú

Autor IMG_1979

okt 19, 2015 , , ,
sbor-k-nemecka
Smíšený pěvecký sbor K. Němečka (Moravský Krumlov). Foto: ZV-podujatia.

Priaznivci zborového spevu si dozaista prišli na svoje počas troch dní 7. ročníka Festivalu speváckych zborov, ktorý sa konal od 16-teho do 18.10.2015 vo Zvolene.

Podujatie bolo organizované pod patronátom primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej. Podporili ho aj Ministerstvo kultúry SR, BBSK, mesto Zvolen, Matica Slovenská a ďalší.

Spevácky festival bol organizovaný už po siedmykrát a z iniciatívy Zvolenského speváckeho zboru si našiel čestné miesto v kalendári podujatí mesta Zvolen a má už aj svojich skalných priaznivcov.

Podujatie tohto charakteru má poslanie propagovať zborový spev v regióne a rozvíjať vzťahy medzi hudobnými telesami, zaoberajúcimi sa zborovým spevom.

Riaditeľom podujatia bol Jaroslav Rašner, ktorý v úvode poprial všetkým umelecký zážitok a veľa spokojnosti počas troch dní festivalu a vyzval primátorku mesta Zvolen, aby slávnostne otvorila tento festival. Zároveň  vyjadril potešenie nad hojnou účasťou.

Lenka Balkovičová všetkých privítala, tešila sa z toho, že tu vidí veľa milovníkov zborového spevu a dodala, že aj ona má rada zborový spev.  Možno  preto, že aj sama spievala v zbore  a aj tým, že pochádza z Čiech,  narodila sa v Brne a tam aj vyrastala. Povedala, že jej prítomní asi neuveria, ale všade, kde prišli ako zbor spievali Aká si mi krásna.

Po tomto príhovore sa už považoval festival za otvorený.

Skladba účinkujúcich zborov bola opäť pestrá a okrem tradičných zborov ako je Miešaný spevácky zbor Lipka, Ženský spevácky zbor Belius Očová, Pink Harmony Academy Zvolen sa tentoraz predstavil Zvolenčanom aj Smíšený pěvecký sbor K. Němečka (Moravský Krumlov), Detský spevácky zbor Srdiečka ako aj Mládežnícky spevokol Pán sa stará. Samozrejmosťou na tomto festivale bola účasť nášho najstaršieho speváckeho zboru a to je Zvolenský spevácky zbor.

Od nás Vám ponúkame dve videá dvoch speváckych zborov. 

Zvolenský spevácky zbor

Je najstarší činný spevokol na Slovensku a na hudobnej scéne je od roku 1883 a v súčasnosti funguje ako zmiešaný zbor v podobe OZ so sídlom vo Zvolene. Zbor má 28 aktívnych členov a jeho súčasnou predsedníčkou a zároveň dirigentkou je Martina Filkorová. Zbor má vo svojom repertoári rôznorodé skladby slovenských i zahraničných klasikov, sakrálne, barokové skladby, kantilény, spieva však aj piesne slovenské, ľudové, české, moravské, všetky v úprave pre zborový spev. Členovia Zvolenského speváckeho zboru vystupovali na rôznych slovenských a zahraničných scénach, spievali na pôde parlamentu SR atd. Cieľom činnosti zboru je však pokračovať v týchto hudobných aktivitách a udržať si priazeň svojich poslucháčov aj na  vystúpeniach pri rôznych slávnostných príležitostiach.

Milým oživením bol aj fujarový vstup Miroslava Bálinta, ktorý okrem spevu v zbore účinkuje aj vo folklórnom súbore Poľana pri TU Zvolen, ktorí momentálne so zborom úzko spolupracuje.

Ženský spevácky zbor Belius Očová

V roku 1996 vzniká v Očovej kresťanský zbor, ktorý pre potreby farnosti založila Mgr. Monika Holíková. Väčšinou účinkoval na nedeľných omšiach, cirkevných sviatkoch a cirkevných slávnostiach. Repertoár zboru tvorili kresťanské duchovné piesne tzv. starej hudby a súčasné kresťanské mládežnícke piesne. Vo farnosti pôsobil do roku 2010.

V roku 2010 sa zbor zmenil na ženský spevácky zbor, ktorý začal pracovať pod profesionálnym vedením MgA. et Mgr. art. Oľgy Budinskej v ZUŠ v Očovej. Repertoár zboru tvorili a dodnes tvoria duchovné piesne, ľudové piesne v úprave, spirituály. Zbor sa zúčastňoval koncertov organizovaných ZUŠ, regionálnych prehliadok vo Zvolene a v máji 2013 zaznamenal pod vedením dirigentky Oľgy Budinskej spolu so ženskou zložkou chrámového zboru Campana z Brezničky svoj prvý veľký úspech- zlaté pásmo na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave.

 

Článok, foto a video: Ján Števonka.