• Pi. dec 1st, 2023

Impozantná výstava nielen malieb Petra Hotru na Starej radnici

Autor IMG_1979

feb 9, 2016 , ,
hotra-malba-kresba-3
Peter Hotra. Foto: ZV-podujatia.

Vskutku impozantné,  občas až zarážajúce, ale rozhodne plná fantastických a nápaditých diel.

Možno si poviete, že slová z úvodu sú prehnané, ale nie je to tak.  Môžete sa  a o tom presvedčiť na vlastné oči, ak navštívite prvú výstavu v zrekonštruovaných priestoroch Starej radnice.

Ako prvý dostal priestor na prezentáciu svojej tvorby Zvolenčan Peter Hotra, ktorý si na tento večer pripravil vskutku bohatý program počas otvorenia výstavy pre všetkých návštevníkov a veru ich bolo neúrekom.

V rámci kultúrneho programu vystúpilo hneď niekoľko vzácnych a známych  umelcov, ktorí sa počas viac ako pol hodinky navzájom striedali, ba i dopĺňali. Zaznelo pár skladieb v podaní gitaristu Martina Chrobáka, ktorého dopĺňal na elektrické husle Ľubomír Šamo.  Poéziu a prózu, ktorá vyšla z pera samotného autora vystavených diel čítal dobre známy Ján Graus. Predstavil  básnickú zbierku „Tridsať rokov slov“ a prózu „Banality”.

Kurátorom tohto večera bol spisovateľ Eman Erdélyi, avšak slová opisujúce výstavu a diela samotné pochádzali od kurátorky Vandy Sepovej, ktorej práve Eman ukázal túto inštaláciu. Kurátorka Sepová videla výstavu ako výber z tvorby autora z viacerých tvorivých období. Autentická a veľmi introspektívna, osobitná spoveď umelca, zobrazuje subjektívne okamihy života, bez akademickej nabubralosti prostým rukopisom a výrazom.

Po týchto slovách a po pár prídavkoch hudby sa dala považovať táto výstava za otvorenú a následne sa už všetci ponorili v spoločnosti autora alebo  priateľov do družných rozhovorov pri chutnom pohostení a pár pohároch  vína.

Na záver môžem len doporučiť  ísť sa pozrieť na túto výstavu, ktorá tu bude nainštalovaná do 29.2.2016.

Peter Hotra

je päťdesiatnik žijúci vo Zvolene, tvoriaci v ateliéri v Banskej Štiavnici. Po ukončení zvolenského gymnázia študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre estetiky. Je nadšencom umenia a tvorby v jej amatérskej podobe. Venuje sa kresbe, tempere, tušu, dominantná v jeho tvorbe je aj olejomaľba. V poslednom čase pribudli tiež plastiky z betónovej zmesi.

Výstava maľby-kresby je retrospektívou; návštevník nájde práce staršie ako 30 rokov, ale aj aktuálne diela. „Štýl mojich prác nadväzuje hlavne na tradíciu kubizmu, fauvizmu, expresionizmu, symbolizmu, a silno prítomná je aj irónia,“ vysvetľuje Hotra a dodáva: „Čo sa motívov a tém týka, prevláda figúra, portrét, ale aj krajina a zátišia.“

Peter Hotra okrem výtvarného umenia miluje aj literatúru a v súčasnosti pracuje na prvom románe.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka