Aj o projekte „Kráľovstvo železníc na Slovensku“ sa bude debatovať na júnovom zasadnutí MsZ

mestsky-urad-1-1

Pohľad na Mestský úrad Zvolen. Foto: ZV-podujatia.

Už najbližší júnový pondelok 27.6.2016 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať v zasadačke mestského úradu v poradí už siedme tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Počas tohto zasadnutia sa bude debatovať o niektorých vskutku pálčivých ako aj zaujímavých veciach vid rozpis rokovacieho programu dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 27.6.2016 – kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

Mestský úrad Zvolen s týmto programom vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie

 1. O t v o r e n i e 13:00
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. IV. Aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2016 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Odpísanie neupotrebiteľných nedokončených investícií – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Novelizácia č.3 VZN č. 155 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a o  poskytovaní  finančných príspevkov na zabezpečenie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 9. Územný plán zóny – Pamiatková zóna mesta Zvolen, zmeny a doplnky č.1 – súhlas s obstaraním Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 10. Správa o vykonaných kontrolách útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 11. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na II. polrok 2016 Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 12. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 13. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za I. polrok 2016 – Predkladá: spravodajca MsR
 14. Rôzne
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r

Článok: J. Števonka a ostatné veci Zdroj mesto Zvolen.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.