december 2017

Podaj mi ruku na Vianoce

…prihovára sa malý Ježiško. Prihovára sa každý dobrý človek. Prihovárajú sa anjeli na zemi, čo vymenili krídla za dve ruky. Šikovné ruky. Vedia navariť [...]

24/12/2017 // 0 Comments