• Ne. sep 24th, 2023

Zimná univerziáda SR 2018 pozná svojich víťazov

Pretláčanie rukou – Zimná univerziáda 2018

Pretláčanie rukou. Foto: ZV-podujatia.

Výsledky

Ženy ľavá ruka do 60 kg

 1. Mária Adameková SOŠ hotelových služieb Zvolen
 2. Emília Židišinová TUZVO, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ženy ľavá ruka nad 60 kg

 1. Rebeka Martinkovičová UCM, Inštitút fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie
 2. Ruslana Kulyk Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
 3. Katarína Kupcová APZ Bratislava

Ženy pravá ruka do 60 kg

 1. Mária Adameková SOŠ hotelových služieb Zvolen
 2. Emília Židišinová TUZVO, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Ženy pravá ruka nad 60 kg

 1. Rebeka Martinkovičová UCM, Inštitút fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie
 2. Ruslana Kulyk Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
 3. Katarína Kupcová APZ Bratislava

Muži ľavá ruka do 75 kg

 1. Adrián Židzik TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 2. Pavol Pinter TUZVO, Drevárska fakulta
 3. Tomáš Novysedlák TUZVO, Drevárska fakulta

Muži ľavá ruka nad 75 kg

 1. Ondrej Poleč STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 2. Stanislav Ševčík TUKE, FEI
 3. Lukáš Kňašinský TUKE, Fakulta baníctva ekológie riadenia a geotechnológií

Muži pravá ruka do 75 kg

 1. Adrián Židzik TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 2. Tomáš Novysedlák TUZVO, Drevárska fakulta
 3. Pavol Pinter TUZVO, Drevárska fakulta

Muži pravá ruka nad 75 kg

 1. Ondrej Poleč STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 2. Stanislav Ševčík TUKE, FEI
 3. Lukáš Kňašinský TUKE, Fakulta baníctva ekológie riadenia a geotechnológií

Fotografie

Článok, foto a video: J. Števonka