Nielen o parkovaní na Západe bude zasadnutie MsZ vo vynovenej zasadačke

Mestský úrad Zvolen. Foto: IMG_1979

V pondelok 26.3.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  26. marca 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen 

s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e  – 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Návrh Novelizácie č. 6 VZN Mesta Zvolen č. 155 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 7. Novelizácia č. 3 VZN mesta Zvolen č. 170 o pravidlách času predaja  v obchodoch a v prevádzkárňach  poskytujúcich služby na území mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 8. Územnoplánovacia informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 9. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2017 návrh činnosti na rok 2018 – Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
 10. Projekt “Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen – SO 01 Škola” – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Schválenie partnerstva mesta Zvolen v Energetickom klastri Prešovského kraja – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 19.3.2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 13. Rôzne
 14. Interpelácie a diskusia
 15. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.