• Ne. mar 26th, 2023

Poslovia jari otvorili novú sezónu v arboréte

Anton Krištín vysvetľuje deťom. Foto: IMG_1979

Veľa okrúžkovaných vtáčikov, otvorenie sezóny, sokoliari, náučné hry a veľa, veľa detského džavotu.

To bolo len také zhrnutie dopoludnia v Arboréte na Borovej hore, ale kto v tento deň sem zavítal, odchádzal s fantastickými pocitmi zo super podujatia, ktoré tu zažil.

Otvorenie sezóny v Arboréte Borová Hora Technickej univerzity vo Zvolene, spojené s akciou Vítanie vtáčích poslov jari 2018 + veľa sprievodného programu pripravil Ústav ekológie SAV v spolupráci s Arborétom.

Samotný úvod podujatia bol pod taktovkou Antona Krištína, ktorému sekundoval Miroslav Saniga. Spoločne deťom základných škôl nielen z mesta Zvolen ukázali tu do sieti odchytených operencov a pán Krištín fundovane deťom odpovedal na bádavé otázky, ale aj on sa to, či ono povypytoval detí. Zároveň poobzeral vtáčiky a na nôžku im pripol krúžok a všetko toto sa samozrejme aj poznačilo.

Ako už bolo spomenuté, konalo sa aj slávnostné otvorenie návštevnej sezóny Arboréta. Po hudobnej vložke trubačov povedal pár slov riaditeľ tohto priestoru doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. Po tomto úvode sa k slovu dostala aj vedúca genofondu drevín Ivana Sarvašová. Upriamila pozornosť na mobilnú aplikáciu, ktorá je tu novinkou. Majiteľ tabletu alebo telefónu si načíta QR kód a tak sa na jednotlivých stanovištiach aj bez prístupu na internet dozvie dôležité informácie.

Toto nebolo ani zďaleka všetko a okrem prehliadky drevených búdok sa deti azda najviac zdržali pri sokoliaroch, ktorí im ukázali svoje operence a aj tu odpovedali na ich bádavé otázky.

Na ďalšom stanovišti si deti prišli na svoje aj pri lesnej pedagogike, kde mali pripravených veľa zaujímavých úloh. Obe tieto podujatia mali pod palcom členovia SOŠL z Banskej Štiavnice.

Jednoducho bolo super a komu sa nedalo prísť, môže si to pozrieť aspoň na fotografiách.

Článok a foto: IMG_1979