• Pi. sep 29th, 2023

V zámockej galérii porozpráva Katarína Beňová o luminizme v Slovenskom maliarstve

Autor IMG_1979

feb 23, 2020
Plagát k podujatiu

TS: Rok 2020 v SNG na Zvolenskom zámku venujeme slovenskému výtvarnému umeniu 20. storočia. Počas prednáškových večerov postupne prejdeme jednotlivé desaťročia tohto výrazného storočia a nadviažeme tak na prednáškový cyklus „Pozrime sa na to štýlovo“, ktorý poznáte z predchádzajúcich rokov.

Súčasťou cyklu sú aj sobotné tvorivé ateliéry venované rodinám s deťmi, mládeži a nadšencom výtvarného umenia.

20~20 Slovenský príbeh umenia – „10-te roky. Luminizmus v slovenskom maliarstve“

Zvolenský zámok – Štvrtok 27. február 2020│18.00 – Vstup 2,70 €

Na prelome 19. a 20. storočia sa i na našom území prejavila tendencia luminizmu, ktorá bola regionálnou odpoveďou na trend impresionizmu, ktorý sa od 70. rokov 19. storočia šíril Európou. Stalo sa tak „trochu neskôr“ oproti vývoju v jeho epicentre v Paríži. Prednáška z cyklu „20~20 Slovenský príbeh umenia” sa zameria na tvorbu autorov ako Ladislav Mednyánszky, Dominik Skutezky (Skutecký), Maximilián Schurmann, Elemír Halász-Hradil, Ľudovít Csordák (Čordák), Karol M. Lehotský, Želmíra Duchajová Švehlová a ďalší, ktorí reagovali predovšetkým na svetelné kvality a efekty, ktorými maliari pozorovali okolitý svet.

Katarína Beňová – kurátorka zbierky umenia 19. storočia

je absolventkou dejín výtvarného umenia na FiF UK v Bratislave, kde aktuálne pôsobí ako odborná asistentka. Spolupracovala na výstavnom projekte L. Mednyánszky, Dve krajiny a autorsky pripravila výstavy ako J. Rombauer, Biedermeier, Z akadémie do prírody, podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890. Zaoberá sa umením 19. storočia v strednej Európe s dôrazom na teritórium dnešného Slovenska.

TS: Mgr. art. Stanislava Kočišová – Zvolenský zámok.