• Ne. feb 5th, 2023

Mesto začína doručovať výmery za nehnuteľnosť a odpad

ByIMG_1979

apr 23, 2020

TS: Prelom apríla a mája je tradične obdobím, ktoré sa vo Zvolene spája s povinnosťou uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Tento rok nebude výnimkou. Aj keď pôvodne mesto zvažovalo odložiť doručenie výmerov na neskôr, kvôli stúpajúcemu počtu žiadostí od obyvateľov tak urobí už v najbližších dňoch.

„Uvažovali sme o doručovaní v máji alebo júni, kedy by už snáď mohlo byť po obmedzeniach spôsobených koronavírusom. Milo nás však prekvapili samotní obyvatelia, ktorí sa od začiatku apríla na nás obracajú s prosbou o možnosť splniť si svoj záväzok voči mestu,“ hovorí Katarína Markovičová, vedúca oddelenia miestnych daní zvolenského mestského úradu. Najväčší nápor žiadostí pritom prichádza na mestský úrad práve v posledných dvoch týždňoch. „Denne nám telefonujú desiatky ľudí, nájdu sa medzi nimi dokonca jednotlivci, ktorí možnosť zaplatiť daň vnímajú ako pomoc svojmu mestu v čase krízy, čo je veľmi pekné gesto,“ uviedla ďalej Markovičová

V súčasnosti teda z mestského úradu odchádzajú prvé zásielky s informáciami o výške daní a možnostiach ich úhrady. Kým v minulosti boli doručované do vlastných rúk, tento rok tomu bude inak. „Kvôli snahám o obmedzenie osobného kontaktu sme nútení doručiť výmery do poštových schránok obyvateľov nášho mesta,“ objasňuje Markovičová a dopĺňa: „Z rovnakého dôvodu prosíme ľudí, aby pri úhrade uprednostnili platbu cez internet pred osobnou návštevou niektorej z našich pokladní.“

Mesto je však pripravené aj na príjem hotovosti. Nakoľko na základe opatrení hlavného hygienika SR je samotný mestský úrad otvorený pre verejnosť iba tri hodiny denne, začiatkom mája bude zriadená ďalšia pokladňa. Zvolenčania ju nájdu v priestoroch Starej radnice, poplatky v nej môžu uhradiť od 4. mája v pondelok, utorok a štvrtok medzi 8.00 a 15.00, v stredu medzi 8.00 a 16.00 a v piatok medzi 8.00 a 14.30. Samozrejme za prísnych hygienických opatrení ako je ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk či dvojmetrové odstupy.

TS: PhDr. Martin Svatuška – referent pre styk s verejnosťou – Mesto Zvolen