• Ne. jún 4th, 2023

Vo Zvolene vzniklo Regionálne centrum kariéry. Pomôže zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných škôl

ByIMG_1979

okt 13, 2020

TS: Banskobystrický samosprávny kraj dnes slávnostne otvoril prvé Regionálne centrum kariéry na svojom území. To sa nachádza vo Zvolene a inovatívnou formou prepája potreby trhu práce so vzdelávacím systémom.

Približne 63 percent absolventov stredných škôl na Slovensku si nájde uplatnenie mimo odbor, ktorý vyštudovali. Na druhej strany, dopyt po najžiadanejších pracovných pozíciách na trhu práce sa nedarí pokryť. Banskobystrický samosprávny kraj sa preto rozhodol posilniť využívanie kariérneho poradenstva na školách cez projekt Regionálnych centier kariéry. Prvé takéto centrum vzniklo dnes vo Zvolene.

Týmto krokom chce župa dopomôcť k tomu, aby zamestnávatelia získali kvalitných zamestnancov z radov absolventov škôl a aby žiaci získali dobré vzdelanie a následne aj zamestnanie po škole priamo v regióne.

„Žiaci sa potrebujú vzdelávať v odboroch, ktoré región potrebuje. Potrebujú to zamestnávatelia. Tí sú síce aktívni, ale častokrát nevedia, na koho sa obrátiť. Naše centrum im poskytne prístupovú cestu do škôl,“ uviedla projektová manažérka Regionálneho centra kariéry Andrea Škultétyová.

Súčasťou centra budú profesní kariérni poradcovi a manažéri pre komunikáciu a organizáciu. Ich hlavnou úlohou bude sledovanie nových trendov na trhu práce, vzniku nových odborov na školách, informovanie škôl, rodičov a žiakov.

Zamestnanci centra budú zároveň metodicky podporovať a vzdelávať kariérových poradcov na školách a zabezpečovať poradenstvo. Pomoc školám bude taktiež spočívať v organizovaní rôznych podujatí, ako napríklad burza stredných škôl. Vznikne aj databáza firiem, ktoré budú môcť žiaci navštíviť.

„Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl robia veľmi zásadné rozhodnutia o svojej budúcnosti. Častokrát to robia bez dostatočných informácií. Práve Regionálne centrum kariéry im má v tomto smere pomôcť, pretože bude organizovať exkurzie po jednotlivých firmách, aby žiaci videli, koľko zarábajú zamestnanci, ako vyzerá pracovné prostredie. A aby získali informácie, ktorá škola im umožní to, aby sa mohli následne zamestnať u takéhoto zamestnávateľa,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Ako dodal, zámerom kraja je ponuku stredných škôl postupne prispôsobovať potrebám zamestnávateľov. Úlohou Regionálneho centra kariéry bude preto aj podpora aktívneho zapájania zamestnávateľov do vyučovacieho procesu cez školský a duálny systém.

Regionálne centrum kariéry vo Zvolene je prvým takýmto pracoviskom v Banskobystrickom kraji. Cieľom BBSK je začiatkom budúceho roka otvoriť ďalšie takéto pracovisko, ktoré bude sídliť v jednom z južných okresov. Postupne by mali pribudnúť v každom regióne kraja. V tomto roku je projekt financovaný z rozpočtu Rozvojovej agentúry BBSK v sume približne 40-tisíc eur.

TS: Lenka Štepáneková – vedúca oddelenia komunikácie