• St. mar 22nd, 2023

Ročne vyšetria v infektologickej ambulancii viac ako 4000 pacientov

MUDr. Ladislav Lužinský. Foto: zdroj TS

TS: MUDr. Ladislav Lužinský pôsobí ako infektológ v Nemocnici AGEL Zvolen tri roky. Za jeho viac ako 40 ročnú prax má však skúseností a zážitkov na rozdávanie. Úsmev na tvári a dobrá nálada ho sprevádza na každom kroku, aj preto je pacientom nielen lekárom, ale aj zdrojom pozitívnej energie. Prvú atestáciu má z detského lekárstva, no srdcovkou sa mu stala infektológia. Medicínsky odbor, ktorý je v očiach laickej verejnosti postrachom.

Pritom, ako sám MUDr. Lužinský hovorí: „Naša ambulancia spĺňa kritériá požadovanej hygieny. Pacientov objednáváme na určitý časový termín. Minimalizujeme tak stretávanie väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. Obavy z infekčného prostredia nie sú opodstatnené.“ Infektológ sa vo svojej ambulancii stretáva s rôznymi infekčnými ochoreniami, ktoré spadajú do jeho odbornosti. Pacientov má od kojenckého veku až po dôchodcov.

V praxi prichádza do kontaktu s infekčnými ochoreniami dýchacích ciest, zažívacieho traktu, pohybového aparátu, neuroinfekciami, ale aj s infekciami z iných odborov. Najmä gynekológie, ortopédie, neurochirurgie. „V súčasnosti je častým ochorením bakteriálna infekcia známa ako borelióza. V anglickej literatúre nazývaná aj „odpadkovým košom medicíny“. Ochorenie môže postihovať takmer všetky orgánové systémy ľudského tela. Podobné príznaky majú ale aj pacienti ortopedickí, neurologickí, reumatologickí, ale aj kardiologickí. Okrem tohoto ochorenia sú časté angíny, vírusové infekcie lymfatického systému, pečene, ale aj parazitárne ochorenia v gravidite. „Žltačka typu B a C je čoraz viac diagnostikovaná u toxikomanov, ale aj ako následok neodborného tetovania či pírsingu,“ sumarizuje odborník.

Niektoré infekčné ochorenia majú veľmi ťažký priebeh. Život ohrozujúce sú napríklad meningokokové infekcie, úmrtie môže nastať do niekoľko desiatok minút až hodín po infikovaní sa. Bakteriálna infekcia srdcových chlopní (zlatý stafylokok) usmrcovala pacienta aj do 24 hodín. Veľmi zriedkavo môže vzniknúť po prekonaní vírusového zápalu mozgu a mozgových obalov akútna psychóza. Taktiež ojedinelé a ťažko diagnostikovateľné sú závažné bakteriálne infekcie pri sebapoškodzovaní z rôznych psychických príčin. Ak sa lekár s niečím podobným nestretol, tak na to ani nepomyslí. Choroby cestovateľov, turistov do endemických oblastí sú u nás zriedkavé. Ide skôr o hnačkové ochorenia. Počas práce na oddelení infektológie v Banskej Bystrici mal doktor Lužinský viackrát skúsenosť s pacientami s maláriou. Po zavedení profylaktickej liečby (preventívnej) a komplexnej liečby do rizikových oblastí sa počet infekcií výrazne znížil. Súčasťou práce infektológa sú však aj povinné zdravotné prehliadky cudzincov, ktorí prichádzajú pracovať na Slovensko.

A aké boli pracovné začiatky MUDr. Lužinského?: „Ako čerstvému pediatrovi mi v noci priviezli do služby opitého žiaka základnej školy, ale aj dve dievčatá otrávené muchotrávkami, či mladé dievča po požití organickej látky na postrek stromov, ktoré chcelo spáchať samovraždu.“

„V živote som mal dvoch vynikajúcich nadriadených – primárov. V pediatrii MUDr. Svetozára Dluholúckeho, v infektológii MUDr. Imricha Beera. Nadčasoví lekári so širokým vedomostným záberom, vynaliezavosťou, trpezlivosťou a odvahou,“ vracia sa k svojim starším kolegom z predošlého pracoviska.

A trpí infektológ profesionálnou deformáciou? Vidí hrozbu plnú baktérií a vírusov na každom povrchu, ktorého sa dotkne? A zvlášť v čase pandémie koronavírusu?: „Ja som vždy kládol dôraz na umývanie rúk. Hygienu ako takú. To však nemá nič spoločné so súčasnosťou, teraz som ešte dôslednejší. Moja skúsenosť je taká, že nielen ja, ale aj kolegovia infektológovia pristupujú k hygiene rovnako precízne. Klasická „profesionálna deformácia.“

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK