• Ut. máj 30th, 2023

Zvolenská nemocnica opätovne otvorila hlavný vchod

TS: Po úspešnom ukončení I. etapy búracích prác Nemocnica AGEL Zvolen sprístupnila pacientom a návštevníkom hlavný vchod do areálu nemocnice. Ten uzavrela 13. marca, kedy búracie práce začali a súvisia s výstavbou nového pavilónu z prostriedkov Plánu obnovy.

Hlavný vchod sa podarilo otvoriť vďaka urýchleniu prác. Aby bolo možné stavebne uzavrieť stenu na budove, ktorá bola spojená s búranými objektmi a upraviť podklad po zbúraných budovách na mieste dočasne ostane oplotenie. „Priestor, kde sídlila bývalá budova plánujeme využiť ako dočasnú parkovaciu plochu pre návštevníkov zariadenia a personálu nemocnice, kým nebude spustená výstavba nového objektu z Plánu obnovy,“ približuje Vladimír Čaňo, vedúci technicko-prevádzkového úseku Nemocnice AGEL Zvolen.

Po ukončení búrania pri Chirurgickom pavilóne nemocnica dokončí potrebné práce v okolí zbúraného priestoru. „Následne sa začnú búracie práce interného pavilónu, kde sa v súčasnosti realizujú prípravné práce,“ hovorí V. Čaňo. „Momentálne sa realizuje výber okenných rámov a výplní a pripravuje sa oplotenie. Spustenie asanačných prác spomínaného pavilónu je naplánované v nasledujúcom týždni,“ dodal Vladimír Čaňo.

Projekt z Plánu obnovy a odolnosti pre Nemocnicu AGEL Zvolen počíta s rekonštrukciou a rozšírením jej nosných odborov, čo je gynekológia, ortopédia, chirurgia a úrazová chirurgia.

Fotogaléria:

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa AGEL SK. Foto: zdroj TS

Pridaj komentár