• Po. feb 6th, 2023
az-2013-zvolen
Foto: Ján Števonka.

Tu na tomto mieste budú postupne pribúdať nielen fotografie, ale aj videá, ale zároveň chcem poprosiť o shovievavosť, trošku to však potrvá dokiaľ tu bude úplne všetko.

Akademický Zvolen 2013 – Zoznam stránok

Ako prvý sa predstavil folklórny súbor Torysa PU Prešov, ktorého zriaďovateľom je Prešovská univerzita v Prešove. Umelecký a organizačný vedúci súboru je Jozef Hrušovský, vedúci tanečnej zložky František Novotný. Súbor vznikol v roku 1969 v Prešove a jeho hlavným cieľom je aktivovať študentov, udržiavať a šíriť tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom folklórnej činnosti.

Publiku XXI. medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov AZ 2013 sa TORYSA predstaví programom „V haju zeleneňkim…“. Program je scénickou kompozíciou reflektujúcou námety z hudobno-tanečnej kultúry rusínsko-ukrajinského etnika východného Slovenska. Choreografia programu František Novotný, hudobné spracovanie Jozef Hrušovský, predník ľudovej hudby Stanislav Baláž.

Torysa PU Prešov

Ako druhý sa predstavil FS Mladosť UMB Banská Bystrica. Zriaďovateľom súboru je Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici. Umelecký vedúci súboru je Martin Urban, organizačná vedúca Zuzana Drugová. FS bol založený v roku 1961, pôsobí na javiskách doma  a v zahraničí, interpretuje folklór hlavne z oblasti stredného Slovenska, Pohronia, Podpoľania, Terchovej, ale aj z oblastí ako sú Zemplín a Myjava.

Pre divákov Akademického Zvolena 2013 si FS MLADOSŤ pripravil program: „Na ponických lúkach“. Programový blok je inšpirovaný špičkovými osobnostnými prejavmi tanečníkov, spevákov a muzikantov z Poník, Zvolenskej Slatiny, Slatinských Lazov a Podzámčoku. Choreografia programu Mgr. art. Martin Urban, hudobné spracovanie Pavol Martinka a ľudovú hudbu vedie Ing. Marián Lihan.

Mladosť UMB Banská Bystrica

FS Poľana sa vo svojej tvorbe za posledných 20 rokov sústreďuje výhradne na spracovanie a stvárnenie autentického folklórneho materiálu z regiónov Podpoľania a Horehronia. Pri interpretácii prejavov folklórnych tradícií sa snaží o maximálne priblíženie k ich pôvodnej podobe. V programovom bloku Pliešovské podobenky je spracovaná časť života nejedného človeka Podjavorskej oblasti z obce Pliešovce podľa skutočných spomienok ľudí, ako aj záchytných materiálov obce. Veľká vďaka pri spracovaní programového bloku patrí členom FS Rozmarín za poskytnutie vlastného krojového vybavenia. Choreografom programu je František Chudý. Hudobné spracovanie LH súboru Poľana a hudbu vedie Miroslav Danihel. Tancoval Pliešovské podobenky, riaditeľka súboru je Hana Šatanová, umelecký vedúci František Chudý.

Poľana TU Zvolen

Ekonóm EU Bratislava – Zriaďovateľom súboru je Ekonomická univerzita v Bratislave. Umelecká vedúca súboru je Lenka Šútorová-Konečná, organizačný vedúci Mgr. Ondrej Lenár. Folklórny súbor Ekonóm vznikol v roku 1969 a stretávajú sa tu mladí ľudia, ktorí prichádzajú do Bratislavy študovať z rôznych oblastí Slovenska, preto je rovnako pestrý aj repertoár súboru. Pre poslednú dekádu činnosti súboru je charakteristická snaha o návrat autentickosti,  opierajúcej sa najmä o archívne záznamy.

Vo Zvolene sa tento rok EKONÓM predstavil s programovým blokom nazvaným: Idú verbovníci“, v ktorom je zobrazená historická téma verbovania mládencov do vojska na západnom Slovensku. Tanečný a hudobný materiál je čerpaný z málo spracovávanej lokality okolia Topoľčian, podľa výskumov Jozefa Lehockého a doplňujúcich vlastných výskumov. V programovom bloku je znázornené ako mohla vyzerať verbovačka na okolí Topoľčian. Choreografia Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. Hudobné spracovanie Mgr. Peter Obuch a ľudovú hudbu vedie Ing. Maroš Mikuš.

Ekonóm EU Bratislava

Článok, foto a video: Ján Števonka.