Ako sa nám žije vo Zvolene

zvolen-vecerAko sa nám žije vo Zvolene (zoznam kapitol)

 • Ľudia v meste
 • Práca, bývanie a vzdelávanie
 • Prostredie, v ktorom žijeme
 • Voľný čas a cestovný ruch
 • Sociálna oblasť
 • Participácia, dôvera a vnímaný vplyv a rozhodovanie
 • Hodnotenie života v meste a podpora mesta

  Správa o kvalite života v meste Zvolen prezentuje základné údaje o meste Zvolen, jeho obyvateľoch a kvalite života v ňom, identifikuje hlavné trendy v niektorých oblastiach, ako aj problematické témy.

  Ľudia v meste

  Obyvatelia

  Info

  V meste Zvolen bývalo k 31.12.2015 podľa zdrojov Štatistického úradu SR 42 868 obyvateľov, z toho 52,5 percent žien a 47,5 percent mužov. V posledných piatich rokoch počet obyvateľov v meste Zvolen klesá.

  Zdroj: Šú SR


  Pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia

  V roku 2015 sa vo Zvolene narodilo 358 živonarodených detí, čo je len o 2 deti viac ako v predchádzajúcom roku. Trend pôrodnosti v meste Zvolen nevykazuje od roku 2010 výraznejšie odlišnosti, ani tendencie nárastu alebo poklesu. Podobne je to aj s počtom úmrtí. V roku 2015 v meste Zvolen zomrelo 371 ľudí, čo je o 10 viac ako v roku 2014, ale o 23 menej ako v roku 2016.

  Zdroj: Šú SR


  V roku 2015 sa do Zvolena prisťahovalo 552 ľudí a odsťahovalo sa 718. Pokles počtu obyvateľov Zvolena je spôsobený najmä vyšším počtom obyvateľov, ktorí sa z mesta odsťahovali.

  Zdroj: Šú SR


  Umelé prerušenia tehotenstva

  Počet umelých prerušení tehotenstva je oproti roku 2012 nižší, za posledné tri roky ide o pomerne stabilný počet.

  Zdroj: Šú SR


  Vek obyvateľstva – grafická podoba

  Zdroj: Šú SR


  Info

  • Deti do 14 rokov – 13,00 % obyvateľov
  • Mládež vo veku 15 – 29 rokov – 17,85 % obyvateľov
  • Ľudia nad 60 rokov – 22,89 % obyvateľov

  Priemerný vek obyvateľov mesta Zvolen v rokoch 2010 až 2015

  Priemerný vek obyvateľov v meste Zvolen má za posledné roky stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 bol 41,86 roka, čo je v porovnaní s priemerom za SR takmer o 2 roky viac. Priemerný vek obyvateľov SR je 40,13 roka. 


  Sobáše a rozvody

  V roku 2015 bolo vo Zvolene uzavretých 204 manželstiev, rozvedených bolo 77 manželstiev. Od roku 2012 sobášnosť v meste skôr stúpa. Rozvodovosť má skôr klesajúcu tendenciu.

  Sobáše a rozvody v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015 

  V roku 2015 pripadalo vo Zvolene na 100 sobášov 37,75 rozvodov, čo je o 3 viac ako na Slovensku. Na Slovensku v roku 2015 pripadalo na 100 sobášov 34,01 rozvodov.


  Ako sa ľudia vo Zvolene poznajú


  Info

  Podľa výsledkov prieskumu viac ako 60 percent Zvolenčanov pozná väčšinu a veľa ľudí z najbližšieho okolia (ulice, bytovky). Viac ako 6 percent respondentov a respondentiek nepozná ľudí z najbližšieho okolia.