Ako sa nám žije vo Zvolene

zvolen-vecerAko sa nám žije vo Zvolene (zoznam kapitol) 

Info

Priemerný evidenčný počet zamestnancov má vo zvolenskom okrese od roku 2012 stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 bol 22 576 osôb.


Priemerný evidenčný počet zamestnancov v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015

Zdroj: Šú SR


Info

Priemerná mesačná mzda v okrese Zvolen za posledné roky stúpa. V roku 2015 bola 963 €, čo je o 56 € menej ako na celom Slovensku.


Zdroj: Šú SR


Vo zvolenskom okrese k 31.12.2015 pôsobilo 2656 právnických osôb a 4163 fyzických osôb – podnikateľov. V meste Zvolen to bolo 1968 právnických osôb a 2550 fyzických osôb – podnikateľov.

Počet podnikov v okrese Zvolen podľa počtu zamestnancov v roku 2015


Info

Väčšina podnikov v okrese Zvolen zamestnáva menej ako 49 zamestnancov. 


Najväčší počet podnikov a živnostníkov vo Zvolenskom okrese pracuje v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, v oblasti odborných, vedeckých a technických činností, v oblasti stavebníctva a priemyslu.


Živnostníci a podniky v okrese Zvolen podľa ekonomických činností v roku 2015


Info

Možnosti práce a zamestnania hodnotili Zvolenčania v prieskume ako menej uspokojivé. 22,66 percent respondentov a respondentiek ich hodnotilo ako nedostatočné, len necelé jedno percento ako výborné a 7,36 percenta ako veľmi dobré.


Bývanie

Bytová výstavba v okrese Zvolen má v posledných rokoch stúpajúci trend.


V roku 2015 bolo v okrese Zvolen k 31.12 rozostavaných 515 bytov, začatých 249 bytov a dokončených 163 bytov. Priemerná obytná plocha bytu v rokoch 2010 až 2015 kolíše v rozmedzí od 46,2 m2 až po 84 ,2 m2.

Priemerná obytná plocha bytu v m2 v okrese Zvolen v rokoch 2010 – 2015 


Mesto Zvolen zabezpečuje aj sociálne bývanie prostredníctvom viac ako 620 mestských nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. (www.zvolen.sk)

Vzdelávanie

V meste Zvolen pôsobilo k 15.9.2016 16 materských škôl (z toho 5 súkromných) a dve špeciálne materské školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 6 základných škôl, 1 základná umelecká škola a 1 centrum voľného času. Okrem toho v meste pôsobí aj jedna cirkevná základná škola, 4 súkromné základné umelecké školy, 3 špeciálne základné školy a 1 cirkevné a 3 súkromné centrá voľného času.

Na území mesta sú zriadené 2 gymnáziá, ďalej tu pôsobí 8 stredných odborných škôl, 1 konzervatórium a 1 univerzita.Info

6,56 percent Zvolenčanov si podľa výsledkov prieskumu myslí, že miestne školy a školské zariadenia sú výborné, 25,84 percent ich hodnotí ako veľmi dobré, 9,15 percent ako dostatočné a 3,58 percenta ako nedostatočné.