LDM Zvolen

Pýtajte sa, ste v poradí

Na plagáte stojí „Pýtajte sa, ste v poradí“ Interesné! Kde vám dnes ponúknu pomoc len tak? Iba ak v knihách! Ale výzva je výzva. Prečo si nenechať [...]

26/03/2012 // 0 Comments