Výstavy

Galéria na Tehelnej, Stará radnica, SNG Zvolen, Severozápadná bašta