• Ne. okt 1st, 2023

Zvolen – odkrývanie histórie, výstava

 • vernisáž: 31.05.2013 o 16:00 hod.
 • sprístupnené: 31.05.2013 – 02.06.2013 Pi – Ne 09:00 – 18:00 a 03.06.2013 – 30.06.2013 Po – Pi 09:00 – 17:00
LDM na pripravovanej výstave predstaví cez najvýznamnejšie zbierkové predmety svoju prácu v oblasti zhromažďovania podstatných a cenných artefaktov z dejín Zvolena a to v chronologickom rade od predhistórie po 20. storočie. Múzeum ponúka výsledky svojej už takmer 70 ročnej zbierkotvornej činnosti s dôrazom na predmety nadobudnuté v poslednom období. Veríme, že výstava v adekvátnom výtvarnom prevedení zaujme návštevníka aj ako doklad profesionálneho prístupu múzea k prezentácii a popularizácii dejín mesta.
Sprievodné podujatia:

Stopa v dejinách, diskusné fórum s obrazovou prezentáciou 01.06.2013 o 15:00 hod.

„Virtuálna dvorana slávy“, v ktorej sa zvolenské inštitúcie predstavia prostredníctvom vlastných úspechov z posledných dvoch desaťročí.
Vybrané subjekty z oblasti školstva, vedy, kultúry, spoločenského i ekonomického života samy vytypujú a predstavia formou obrazovej prezentácie (v prípade možností doplnenej o autentické vecné doklady) významný vlastný úspech či pozitívny výsledok vlastnej práce z obdobia posledných dvadsiatich rokov; prezentácia bude následne zaradená do príslušných dokumentačných fondov múzea ako trvalý doklad v rámci dokumentácie najnovšieho obdobia.

Nevídané zvolenské starožitnosti, súťaž

Odborné posúdenie predmetov a vyhlásenie výsledkov: 01.06.2013 od 10:00 do 15:00 hod. Majitelia starožitností, príďte sa pochváliť!
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zahajuje spoločné hľadanie zatiaľ neobjavených a v intimite domácností dobre ukrytých historických predmetov. Privítame všetkých, ktorí vlastnia niečo, čo sa nejakým spôsobom – či už obsahom, miestom vzniku, majiteľom alebo miestom používania – viaže k histórii Zvolena a to v akejkoľvek oblasti.
Príďte 1. júna 2013 do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 23/35 vo Zvolene, kde bude od 10:00 hod. prebiehať súťaž o najhodnotnejšiu zvolenskú starožitnosť.
Súťaž má dve kategórie:
 • súťaž o najzaujímavejšiu doteraz nepublikovanú historickú fotografiu
 • súťaž o najhodnotnejší trojrozmerný predmet.
Predmety musia upútať historickou, estetickou, úžitkovou alebo inou hodnotou a budú ich hodnotiť znalci z oblasti histórie, etnológie, numizmatiky, dejín techniky, histórie umenia, archeológie, dejín lesníctva a dejín drevárstva.
Majiteľ víťazného artefaktu z každej kategórie bude odmenený sumou 100 eur.
Vybraté predmety budú dočasne vystavené pre verejnosť v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
Pravidlá podujatia:
 • Predmety, ktoré sa zúčastnia súťaže budú hodnotiť znalci z nasledujúcich oblastí: história, etnológia, numizmatika, dejiny techniky, história umenia, archeológia, dejiny lesníctva a dejiny drevárstva.
 • V priebehu súťaže znalci určia víťazný predmet z každej kategórie – t. j. jednu fotografiu a jeden trojrozmerný predmet.
 • Majitelia ocenených predmetov budú odmenení sumou 100 eur.
 • Rozsah hodnotenia je na rozhodnutí znalca a hodnotenie predmetu bude mať len informatívny charakter.
 • Organizátori majú právo neurčiť víťazný predmet.
 • Víťazné artefakty budú vystavené v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
 • Každý predmet, ktorý sa zúčastní súťaže bude obrazovo zdokumentovaný.
 • Majiteľ musí mať viac ako 18 rokov, v prípade mladšieho sa vyžaduje sprievod dospelej osoby.
Prehliadka výstav múzea bude počas osláv 770. výročia obnovenia mestských privilégií Zvolena v dňoch 31. mája až 1. júna 2013 bezplatná.