• St. nov 29th, 2023

Gotické umenie na Zvolenskom zámku

Prednáška senior kurátora SNG Dušana Burana predstaví expozíciu Gotického umenia na Zvolenskom zámku.

30.11.2023 o 17.30 – Vstupné: 3,50 €

Okrem informácií k jej ťažiskovým exponátom poskytne tiež „interný“ pohľad na tvorbu a prezentáciu zbierkového fondu národnej inštitúcie, na druhej strane odpovie na otázku, čo znamená tento fond v kontexte gotického umenia ako takého. Témou budú aj aspekty pamiatkovej starostlivosti o stredoveké kultúrne dedičstvo Slovenska a možnosti jeho prezentácie, vrátane napr. nástenného maliarstva (projekty typu „Gotická cesta“ a pod.).

Kurátor napokon predstaví aj pripravovaného sprievodcu po expozícii na Zvolenskom zámku.

Dušan Buran – senior kurátor Zbierok starého umenia

Je absolventom Dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1992) a Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000).

V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň senior kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne i umeniu a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti.

Vstupenky je možné zakúpiť online na www.sng.sk/zvolen prípadne pred začiatkom prednášky v pokladni Zvolenského zámku.

Kontakt: – tel.: 0948 066 978, e-mail: stanislava.kocisova@sng.sk

  • Date : 30 novembra 2023
  • Time : 17:30 - 19:00 (Europe/Bratislava)
  • Venue : SNG Zvolenský zámok