• Št. mar 30th, 2023

Na zámku bude prednáška o žobravých reholiach a nielen o tom

Gotika si s vami potyká – „Žobravé rehole a stredoveké mestá Uhorska“

Zvolenský zámok – Štvrtok 23. február 2023│17.30

Prednáškový cyklus „Gotika si s vami potyká“ pre rok 2023 venujeme nedávno revitalizovanej a sprístupnenej expozícii Gotického umenia v kurátorskej koncepcii Dr. Dušana Burana. Tešiť sa môžete na rôzne témy súvisiace s gotikou – jedným z najzaujímavejších období výtvarného umenia a fundovaných hostí.

Súčasťou budú aj sobotné tvorivé ateliéry venované rodinám s deťmi, mládeži a nadšencom výtvarného umenia.

„Žobravé rehole a stredoveké mestá Uhorska“

13. storočie bolo v mnohých ohľadoch prelomovým obdobím stredoveku a v oblasti duchovného života sa považuje za vrchol stredovekého vývoja európskej spoločnosti. Vznikali tzv. žobravé rehole, ktoré reprezentovali v tej dobe nové, progresívne prúdy apoštolátu. Tento vývoj mal svoju odozvu aj v stredovekom Uhorsku. Počiatky gotiky síce siahajú do polovice 12. storočia, jej príchod k nám sa však spája s obdobím približne o sto rokov mladším. Po celom Uhorsku sa zakladali kláštory nielen mendikantské, prichádzali migranti najmä z Nemecka a prinášali novú kultúru a umenie. Stredobodom nášho záujmu budú žobravé rehole: františkáni, dominikáni, augustiniáni a karmelitáni a procesy, ktoré sprevádzali ich príchod a rozšírenie v stredovekom Uhorsku.

Doc. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

Vedúci katedry histórie Filozofická fakulta / Katolícka Univerzita v Ružomberku

Vyštudoval Učiteľstvo histórie a geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, neskôr pokračoval doktorandským štúdiom Slovenských dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Vstup: 3,50 €

Kontakt: – tel.: 045/24 53 001 e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

TS: Mgr.art. Stanislava Kočišová – programový pracovník

  • Date : 23 februára 2023
  • Time : 17:30 - 18:30 (Europe/Bratislava)
  • Venue : Zvolenský zámok

Organizers

Related Events