• St. mar 29th, 2023

ZV-PODUJATIA.COM

zv-podujatia-logoRedakcia: Majiteľ – Ján Števonka

  • Ján Števonka  –  články, fotografie, videá,
  • Monika Necpálová – články, fotografie, videá  – (externá spolupráca)
  • Silvia Kopčanová – články, fotografie –  (externá spolupráca)
  • Nicole Regecová – články, fotografie –  (externá spolupráca)

Od 20.5.2014 sme pod správou OZ Priatelia zvolenskej kultúry 

Reklama:

  • krédom tohto portálu je, že si zakladá na tom, že ak ste navštívili túto stránku, tak by ste nemali byť rušený reklamou, ale má vám byť dopriate zaoberať sa len čítaním, pozeraním fotografií ako aj videa.

Ponúkam sám seba

  • Ak ste subjekt, redakcia, alebo ktokoľvek iný a máte záujem o moje služby či už ako redaktora, fotografa, alebo potrebujete len kvalitné ilustračné  fotografie do vašich novín, internetových portálov tak som vám plne k dispozícií a vaše ponuky si prečítame a prehodnotíme ich.

Ponúkam možnosť ukázať sa

  • Máte záujem písať ? – neponúkam veľa, ale máte možnosť ukázať čo vo vás je, takže ak chcete – naše dvere sú vám otvorené aj v rámci absolventskej praxe.

Plánujete podujatie?

  • Je jedno, o aké podujatie sa jedná, ak ho potrebujete spropagovať, tak priestor na stránke vyhradím pre vaše podujatie  –  samozrejme za určitých pravidiel.

Ak máte čokoľvek, na čo sa chcete opýtať, tak smelo píšte na zv-podujatia@live.com alebo 0908516630