bezdomovec

Dobrá vôľa okolo stola

Za jeden stôl usadila sa k núdznym Dobrá vôľa. Ako správny hosť priniesla sebou voňavučké vianočné pečivo a pred všetkých postavila oblátky s medom. [...]

24/12/2013 // 0 Comments