BK Cassovia KE

Klub Cassovia Košice bol založený v roku 1980.
Prioritou klubu je výchova reprezentantiek SR vo všetkých vekových kategóriách, pričom doposiaľ (od roku 1990) ich klub vychoval v počte 56.