BK Petržalka

Basketbalový klub Petržalka (predtým Športový basketbalový klub Lúky Bratislava), organizačno-právna forma: dobrovoľné združenie občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb v oblasti telesnej výchovy a športu