BK ŠKP 08 Bystrica

Basketbalový oddiel žien Športového klubu polície Banská Bystrica