charita

Silvester pre každého

Kým jedni hodujú, iní ďakujú i za oblátky s medom. Poďme sa spoločne pozrieť tam, kde nezavíta každý z nás tak často. A predsa i tam pulzuje život… [...]

31/12/2013 // 0 Comments

Dobrá vôľa okolo stola

Za jeden stôl usadila sa k núdznym Dobrá vôľa. Ako správny hosť priniesla sebou voňavučké vianočné pečivo a pred všetkých postavila oblátky s medom. [...]

24/12/2013 // 0 Comments