• St. mar 22nd, 2023

Peter Košík: Nové autobusy MHD zrejme zvýšia cenu cestovného vo Zvolene

V meste Zvolen vznikol ďalší zaujímavý precedens, keď bola poslancom mesta Zvolen v januári 2016 predložená a následne schválená Informácia o možnosti…

Zvolenskej SAD-ke pribudli nové CNG autobusy

Po piatku 7.11.2014 sa môžu obyvatelia mesta Zvolen tešiť zo 4 nových nízko podlažných plynofikovaných autobusov, ktoré boli slávnostne odovzdané…

Slávnostné odovzdávanie nových autobusov vo Zvolene

V piatok 9.11.2011 sa uskutočnilo na Námestí SNP vo Zvolene slávnostné odovzdávanie nových autobusov Citelis. Na slávnostnom akte sa zúčastnili primátor mesta Zvolen…