DFS Lastovičky

DFS Lastovičky pôsobí od roku 1997 pri Súkromnej základnej umeleckej škole vo Zvolene, Hlavným atribútom tohto kolektívu je spojenie vokálneho, pohybového a slovesného prejavu, čo vychádza z celkovej koncepcie školy.