DFS Zornička

DFS Zornička vznikla v roku 1967. Počas svojej existencie Zorničkári účinkovali na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku a precestovali 15. štátov Európy.

Folklórny súbor Zornička sa skladá z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky, ktoré nacvičujú a vystupujú spolu aj oddelene