DFS Zornička

DFS Zornička vznikla v roku 1967. Počas svojej existencie Zorničkári účinkovali na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku a precestovali 15. štátov Európy.

Folklórny súbor Zornička sa skladá z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky, ktoré nacvičujú a vystupujú spolu aj oddelene

Oslavy 1. mája vo Zvolene

máj je na Slovensku označení ako Sviatok práce, a to znamená pre väčšinu pracujúcich a školopovinných deň voľna, bez pracovných a školských povinností. [...]

01/05/2013 // 0 Comments