FS Ekónom

História folklórneho súboru Ekonóm sa začala písať v máji 1969 pri vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Dodnes tvoria študenti bratislavských stredných a vysokých škôl prichádzajúci z rozmanitých regiónov hlavnú časť všetkých troch zložiek – tanečnej, hudobnej a speváckej. Práve pestrosť a rôznorodosť členskej základne sa stala i základnou črtou tvorby súboru. Tanečný, hudobný a spevný repertoár čerpá z rôznych regiónov Slovenska.

Kontakt: Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava, e-mail: konecna.lenka@gmail.com, web: www.fsekonom.sk