FS Marína

Vznik Maríny sa datuje na október 1966, kedy bol zorganizovaný konkurz do tanečnej zložky zakladajúceho sa nového súboru. Konkurzu predsedal Igor Kovačovič a zúčastnili sa ho členovia troch kolektívov. Jej prvou umeleckou vedúcou bola Mária Mázorová, ktorá vytvorila viacero choreografií pre Marínu …