FS Marína

Vznik Maríny sa datuje na október 1966, kedy bol zorganizovaný konkurz do tanečnej zložky zakladajúceho sa nového súboru. Konkurzu predsedal Igor Kovačovič a zúčastnili sa ho členovia troch kolektívov. Jej prvou umeleckou vedúcou bola Mária Mázorová, ktorá vytvorila viacero choreografií pre Marínu …

S nádychom Vianoc

Štvrtkový podvečer 19.12.2019 patril v DK ŽSR vo Zvolene folklóru a všade bol počas takmer dvoch hodín cítiť nádych Vianoc. A presne tento názov niesol program, v [...]

22/12/2019 // 0 Comments