FS Marína

Vznik Maríny sa datuje na október 1966, kedy bol zorganizovaný konkurz do tanečnej zložky zakladajúceho sa nového súboru. Konkurzu predsedal Igor Kovačovič a zúčastnili sa ho členovia troch kolektívov. Jej prvou umeleckou vedúcou bola Mária Mázorová, ktorá vytvorila viacero choreografií pre Marínu …

Marína moja…

Keď diouke spievajú 45 rokov hlas im zosilnie. Nestratí sa v závetrí, nezabudne ľudovú nôtu, nezneistie. Rok 2011 sa zapíše do kroniky známeho zvolenského [...]

24/10/2011 // 0 Comments