HTS Zvolen

Súkromná základná umelecká škola Hudobno-tanečné štúdio poskytuje alternatívne hudobné a tanečné vzdelanie podľa pôvodných učebných osnov a učebných plánov schválených Ministerstvom školstva SR